fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Đồ án điều chỉnh QH chi tiết mở rộng KDC mới phía Tây Đạo Sử, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài

Đồ án điều chỉnh QH chi tiết mở rộng KDC mới phía Tây Đạo Sử, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết mở rộng Khu dân cư mới phía Tây Đạo Sử, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh được phê duyệt theo Quyết định 399/QĐ-SXD của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh.

Đọc thêm: Dự án xây dựng mở rộng Khu dân cư mới phía Tây Đạo Sử, tại thị trấn Thứa: Đã có doanh nghiệp trúng đấu giá

Bản vẽ hiện trạng Khu dân cư mới phía Tây Đạo Sử, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài

Bản vẽ hiện trạng khu đất quy hoạch Khu dân cư mới phía Tây Đạo Sử, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài
Bản vẽ hiện trạng khu đất quy hoạch Khu dân cư mới phía Tây Đạo Sử, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài

Bản vẽ định hướng phát triển không gian

(đang cập nhật)

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất

(đang cập nhật)

Bản vẽ Quy hoạch giao thông Khu dân cư mới phía Tây Đạo Sử, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài

Bản vẽ Quy hoạch giao thông Khu dân cư mới phía Tây Đạo Sử, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài
Bản vẽ Quy hoạch giao thông Khu dân cư mới phía Tây Đạo Sử, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài

Quyết định 399/QĐ-SXD ban hành ngày 03/10/2016. Nguyên văn quyết định này:

Nguồn: http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/4415/do-an-dieu-chinh-quy-hoach-chi-tiet-mo-rong-khu-dan-cu-moi-phia-tay-dao-su–thi-tran-thua–huyen-luong-tai–tinh-bac-ninh.aspx

0/5 (0 Reviews)

Bình luận