fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Khu công nghiệp Thuận Thành 1

Khu công nghiệp Thuận Thành 1

Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Thuận Thành I tỷ lệ 1/2.000

UBND tỉnh vừa phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu (QHPK) xây dựng KCN Thuận Thành I, tỷ lệ 1/2.000.
Phạm vi quy hoạch: Tại các xã Nghĩa Đạo, Trạm Lộ và Ninh Xá với quy mô sử dựng đất khoảng 250 ha; số công nhân dự kiến từ 100.000 người đến 150.000 người.