fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » các khu dân cư mới ở Yên Phong

các khu dân cư mới ở Yên Phong

Giới thiệu địa điểm lập dự án các khu TĐC xã Văn Môn, Yên Phong

Giới thiệu địa điểm lập dự án các khu TĐC xã Văn Môn, Yên Phong

Ngày 31/03/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản số 858/UBND-XDCB về việc giới thiệu địa điểm lập dự án ĐTXD khu cây xanh và các Khu nhà ở tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án ĐTXD Trung tâm văn hóa thể thao, các tuyến đường xã Văn Môn và các công trình khác trên địa bàn, huyện Yên Phong.

Bắc Ninh phê duyệt dự án Khu nhà ở tại thôn Cầu Gạo, xã Yên Phụ, Yên Phong

Bắc Ninh phê duyệt dự án Khu nhà ở tại thôn Cầu Gạo, xã Yên Phụ, Yên Phong

Ngày 18/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 69/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá  quyền sử dụng đất tại thôn Cầu Gạo xã Yên Phụ, huyện Yên Phong với mức đầu tư hơn 17,3 tỷ từ nguồn vốn của doanh nghiệp trúng đấu giá & các nguồn hợp pháp khác (nếu có)