fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Bắc Ninh lên thành phố trung ương

Bắc Ninh lên thành phố trung ương

Bắc Ninh đề xuất nhóm dự án ưu tiên đáp ứng các tiêu chí thành lập quận khi lên TP TW

Bắc Ninh đang trên hành trình hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc TW với nhiều thuận lợi và không ít thách thức. So với tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc TW, Bắc Ninh đạt một số nội dung và đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí còn lại với mục tiêu có từ 60% đơn vị hành chính cấp huyện là quận.

Bắc Ninh tạo đột phá trong quy hoạch hạ tầng đô thị

Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, từ một tỉnh nông nghiệp với hệ thống đô thị nhỏ bé, lạc hậu, Bắc Ninh đã vươn lên trở thành một đô thị lớn và tiến tới thành phố trực thuộc T.Ư vào năm 2022. Để có được kết quả nêu trên, Bắc Ninh luôn xác định công tác quy hoạch, đi trước làm cơ sở xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế – xã hội của địa phương phát triển.