fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » đô thị hóa ở Thuận Thành

đô thị hóa ở Thuận Thành

Thuận Thành: Đô thị hạt nhân vùng Nam Đuống

Thuận Thành: Đô thị hạt nhân vùng Nam Đuống

Huyện Thuận Thành tích cực triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hồ và phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, mục tiêu chính là xây dựng đô thị Hồ đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại III và huyện tiến tới trở thành thị xã. Xứng đáng là đô thị hạt nhân, tạo động lực phát triển của khu vực phía Nam sông Đuống.

Thuận Thành xây dựng hệ thống hạ tầng đáp ứng tiêu chí Thị xã

Thuận Thành xây dựng hệ thống hạ tầng đáp ứng tiêu chí Thị xã

Hệ thống hạ tầng huyện Thuận Thành đã, đang được quan tâm đầu tư đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghiệp, đô thị, tạo diện mạo mới cho địa phương. Tuy nhiên, để đáp ứng các tiêu chí trở thành thị xã, địa phương cần triển khai một số giải pháp thiết thực, đẩy mạnh hoạt động xây dựng hạ tầng đô thị khu vực trung tâm và các xã chuẩn bị lên phường…

Nền tảng quan trọng để huyện Thuận Thành nâng cấp lên Thị xã năm 2022

Nền tảng quan trọng để huyện Thuận Thành nâng cấp lên Thị xã năm 2022

Trong những năm gần đây, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện Thuận Thành được đầu tư đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghiệp, đô thị, mang lại diện mạo mới cho địa phương, là yếu tố quan trọng đô thị Thuận Thành đạt tiêu chí loại IV, làm tiền đề để huyện phát triển lên thị xã trong năm 2022.

Thuận Thành: Những công trình giao thông tạo động lực phát triển

Thuận Thành: Những công trình giao thông tạo động lực phát triển

Theo lộ trình, thời điểm huyện Thuận Thành trở thành thị xã (dự kiến vào cuối năm 2022) không còn xa. Xác định, hệ thống giao thông, nhất là những tuyến đường trọng điểm, mang tính “động lực” cần được “đi trước một bước”, đáp ứng yêu cầu bức thiết của thực tiễn, huyện Thuận Thành ưu tiên tập trung nguồn lực lớn cho việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tăng tính kết nối không chỉ giữa các xã, thị trấn trong huyện, mà còn hình thành liên kết vùng với các địa phương lân cận.

Giải pháp phát triển đô thị Thuận Thành

Giải pháp phát triển đô thị Thuận Thành

Theo chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2017 – 2025, định hướng đến năm 2030, Thuận Thành được xác định là trung tâm tổng hợp, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng phía Nam tỉnh. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu trên, địa phương cần thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển đô thị, nhất là việc quy hoạch, xây dựng hạ tầng và huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư.

Đô thị Hồ (Thuận Thành) hoàn thiện tiêu chí đô thị loại IV

Đô thị Hồ (Thuận Thành) hoàn thiện tiêu chí đô thị loại IV

Với sự quan tâm của các cấp chính quyền, hiện nay hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội của đô thị Hồ (Thuận Thành) được đầu tư cơ bản hoàn thiện. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao; diện mạo đô thị khang trang và đang thay đổi mạnh mẽ theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đối chiếu với các tiêu chí, tiêu chuẩn về phân loại đô thị của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, đô thị Hồ cơ bản đạt đô thị loại IV trực thuộc tỉnh.