fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Chính sách

Chính sách

Bắc Ninh: An cư nhờ chương trình tín dụng ưu đãi mua NƠXH

Bắc Ninh: An cư nhờ chương trình tín dụng ưu đãi mua NƠXH

Thực hiện Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (gọi tắt là Nghị định 100), từ năm 2018 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh giải ngân cho hàng trăm lượt hộ gia đình chính sách, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để mua, xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống,  góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Bắc Ninh an cư lạc nghiệp cho lao động ngoại tỉnh

Bắc Ninh an cư lạc nghiệp cho lao động ngoại tỉnh

Bắc Ninh có 10 KCN đã đi vào hoạt động, sử dụng 352.751 công nhân lao động. Trong đó gần 150 nghìn công nhân ngoại tỉnh đang lưu trú trên địa bàn tỉnh. Hiện có khoảng 70.000 lao động đang thuê trọ trong khu dân cư khiến vấn đề bảo đảm về hạ tầng xã hội, vệ sinh môi trường, văn hóa – y tế – giáo dục – an ninh trật tự… khó mà “an cư lạc nghiệp”, tác động không nhỏ đến sự phát triển bền vững của tỉnh.

Bắc Ninh xây mới hàng chục nghìn căn hộ cho công nhân, người thu nhập thấp

Bắc Ninh xây mới hàng chục nghìn căn hộ cho công nhân, người thu nhập thấp

Bắc Ninh là tỉnh có nhiều khu công nghiệp (KCN), thu hút đông đảo lao động từ khắp các tỉnh, thành đến sinh sống, làm việc, nên nhu cầu về nhà ở rất lớn. Nắm bắt được điều đó, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều chính sách thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội giúp người lao động “an cư lạc nghiệp”.

Cả huyện Quế Võ đạt đô thị loại IV: Tiền đề lên Thị xã

Cả huyện Quế Võ đạt đô thị loại IV: Tiền đề lên Thị xã

Ngày 14-6, Bộ Xây dựng có Quyết định về việc công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Quế Võ (phạm vi toàn huyện Quế Võ) đạt tiêu chí đô thị loại IV. Đây là tiền quan trọng để Quế Võ phát triển lên thị xã, góp phần vào hành trình cả tỉnh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.