fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Chính sách » Bắc Ninh: Năm 2023 cấp 3.004 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Bắc Ninh: Năm 2023 cấp 3.004 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Trong năm 2023, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp 3.004 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với tổng diện tích 825,5 ha – theo Báo Bắc Ninh.

Cũng trong bài báo này, Sở TN & MT Bắc Ninh cũng đã cấp đổi, cấp lại 3.566 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất; thực hiện đăng ký biến động đất đai đối với 27.844 Giấy chứng nhận; đăng ký biến động phải cấp mới 21.796 Giấy chứng nhận; đăng ký biện pháp bảo đảm cho 29.080 trường hợp; cung cấp thông tin cho 3.043 lượt tổ chức có nhu cầu khai thác về đất đai.

Khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ mục tiêu phát triển.

Đồng thời, Sở này cũng đã trình UBND tỉnh Bắc Ninh thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 18 dự án với diện tích 110,6 ha. Tổ chức lựa chọn thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể đối với 19 dự án, trong đó, 6 dự án xác định giá thu tiền sử dụng đất; 13 dự án xác định giá tính tiền thuê đất. Phê duyệt bản đồ trích đo phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 35 dự án, diện tích 55,4 ha. Thẩm định bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ 12 di tích cấp tỉnh, 3 di tích cấp quốc gia; thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho 1 tổ chức.

Công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai đúng mục đích, đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, không để phát sinh mới các trường hợp tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, góp phần giữ ổn định tình hình địa phương.

Nguồn: http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-giao-thong-xay-dung/-/details/20182/cap-3-004-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-at-lan-au

Bình luận