fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » các khu dân cư mới ở Lương Tài

các khu dân cư mới ở Lương Tài

Khu đô thị phía Bắc sông Thứa, huyện Lương Tài: Quy hoạch chi tiết

Khu đô thị phía Bắc sông Thứa, huyện Lương Tài: Quy hoạch chi tiết

Khu đô thị phía Bắc sông Thứa, huyện Lương Tài là một khu đô thị thuộc khu vực hành chính mới của huyện Lương Tài, có phía Nam giáp sông Thứa tạo cảnh quan đẹp, gần vòng xuyến Kim Đào trung tâm TT Thứa, gần các cơ quan hành chính xây mới của huyện nên hứa hẹn là một khu đô thị hiện đại, đẳng cấp ở huyện Lương Tài.

Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại thôn Thanh Gia, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài: Đồ án quy hoạch chi tiết

Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại thôn Thanh Gia, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài: Đồ án quy hoạch chi tiết

Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Thanh Gia, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài được phê duyệt bằng Quyết định 1698/QĐ-UBND của UBND huyện Lương Tài, năm 2021, công khai tại Cổng thông tin Quy hoạch Xây dựng & Quy hoạch Đô thị Việt Nam.

Huyện Lương Tài xin chủ trương cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở thôn Thái Trì, xã Lâm Thao

Huyện Lương Tài xin chủ trương cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở thôn Thái Trì, xã Lâm Thao

UBND huyện Lương Tại xin chủ trương cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở thôn Thái Trì, xã Lâm Thao tại văn bản số 648/UBND-TNMT ngày 26/05/2022. Trả lời văn bản này, ngày 14/06/2022 chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ra văn bản có ý kiến chỉ đạo như sau