fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » đầu tư công ở Bắc Ninh

đầu tư công ở Bắc Ninh

Gia Bình sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công trong xây dựng cơ sở hạ tầng

Gia Bình sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công trong xây dựng cơ sở hạ tầng

Những tháng cuối năm là thời điểm thuận lợi để các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của huyện Gia Bình đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân kế hoạch vốn năm 2020. Mặc dù tiến độ giải ngân đạt ở mức khá so với cùng kỳ năm 2019, song với quyết tâm tận dụng hết nguồn vốn được phân bổ, mọi khó khăn, vướng mắc đã, đang được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung tháo gỡ.