fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Tin Cơ sở Hạ tầng » Bắc Ninh: Tổng vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh ước đạt 59.000 tỷ đồng từ đầu năm 2022

Bắc Ninh: Tổng vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh ước đạt 59.000 tỷ đồng từ đầu năm 2022

Từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Ninh ước đạt 59.000 tỷ đồng, đạt 84,3% kế hoạch, nhưng vẫn tăng 1,34% so với năm 2021.

Trong năm, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kịp thời rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2022, thực hiện phân bổ vốn đầu tư công minh bạch, công khai đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức; chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tính liên kết vùng cao. Đẩy nhanh thủ tục, tiến độ xây dựng các dự án lớn, các công trình trọng điểm và các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội như: Dự án đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô (qua địa phận tỉnh Bắc Ninh), cầu Kênh Vàng; đường ĐT 295C, ĐT 277 và các công trình thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, xử lý nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường, nông nghiệp, đê điều, thủy lợi… Tiến hành khởi công mới KCN Thuận Thành I; dự án Khu nhà ở xã hội tại huyện Yên Phong (quy mô 2.000 căn hộ); Bệnh viện Sản – Nhi mở rộng.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 392/KH-UBND ngày 29-7-2022 triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 24-6-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và các năm tiếp theo. Tỉnh cũng thành lập Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công theo tiến độ cam kết đồng thời hướng dẫn nguyên tắc, tiêu chí điều chuyển vốn trong kế hoạch đầu tư công hằng năm.

Nguồn: http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-giao-thong-xay-dung/-/details/20182/tong-von-au-tu-phat-trien-toan-tinh-uoc-at-59-000-ty-ong

Bình luận