fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » đất đấu giá Bắc Ninh

đất đấu giá Bắc Ninh

Huyện Lương Tài xin chủ trương cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở thôn Thái Trì, xã Lâm Thao

Huyện Lương Tài xin chủ trương cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở thôn Thái Trì, xã Lâm Thao

UBND huyện Lương Tại xin chủ trương cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở thôn Thái Trì, xã Lâm Thao tại văn bản số 648/UBND-TNMT ngày 26/05/2022. Trả lời văn bản này, ngày 14/06/2022 chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ra văn bản có ý kiến chỉ đạo như sau