fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Tin Dự án Bất động sản » Lương Tài: Giới thiệu địa điểm lập quy hoạch, dự án ĐTXD Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại xã An Thịnh & xã Trung Kênh

Lương Tài: Giới thiệu địa điểm lập quy hoạch, dự án ĐTXD Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại xã An Thịnh & xã Trung Kênh

Ngày 31/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2666/UBND-XDCB về việc giới thiệu địa điểm lập quy hoạch, dự án ĐTXD Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại xã An Thịnhxã Trung Kênh, huyện Lương Tài.

Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại xã An Thịnh & xã Trung Kênh
Khu đất được giới thiệu làm Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại xã An Thịnh & xã Trung Kênh

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý giới thiệu địa điểm các khu đất nằm hai bên đường huyện ĐH. 18 tại xã An Thịnh và xã Trung Kênh, huyện Lương Tài; tổng diện tích khoảng 7,9ha (trong đó: tại xã An Thịnh diện tích khoảng 3,8ha; tại xã Trung Kênh khoảng 4,1 ha – có sơ đồ vị trí kèm theo) cho Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài làm chủ đầu tư lập quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất.

Đọc thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã An Thịnh huyện Lương Tài, Bắc Ninh đến năm 2030 (đã phê duyệt) / Quy hoạch thị trấn Trung Kênh huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh

Đọc chi tiết tại đây https://bacninh.gov.vn/documents/135051/25865801/2666-UBND-XDCB.signed.pdf/dcf9e502-e381-4898-bbee-5d750b64040d

0/5 (0 Reviews)

Bình luận