fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Tin Dự án Bất động sản » Giới thiệu địa điểm lập dự án các khu TĐC xã Văn Môn, Yên Phong

Giới thiệu địa điểm lập dự án các khu TĐC xã Văn Môn, Yên Phong

Ngày 31/03/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản số 858/UBND-XDCB về việc giới thiệu địa điểm lập dự án ĐTXD khu cây xanh và các Khu nhà ở tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án ĐTXD Trung tâm văn hóa thể thao, các tuyến đường xã Văn Môn và các công trình khác trên địa bàn, huyện Yên Phong.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý giới thiệu địa điểm các khu đất tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong cho UBND xã Văn Môn lập quy hoạch, dự án sau (có sơ đồ vị trí các khu đất kèm theo):

  • Khu cây xanh: diện tích khoảng 0,45ha;
  • Khu nhà ở tái định cư (khu số 1): diện tích khoảng 2,65ha;
  •  Khu nhà ở tái định cư (khu số 2): diện tích khoảng 1,0ha

Việc lập quy hoạch, lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định; trên cơ sở các khu nhà ở chỉ sử dụng vào mục đích tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình trên địa bàn.

(click vào hình để phóng lớn)
Các khu tái định cư xã Văn Môn, Yên Phong
Các khu tái định cư xã Văn Môn, Yên Phong (click vào hình để phóng lớn)

Xem toàn văn văn bản số 858/UBND-XDCB  tại đây

Nguồn: https://bacninh.gov.vn/news/-/details/20182/gioi-thieu-ia-iem-lap-du-an-txd-khu-cay-xanh-va-cac-khu-nha-o-tai-inh-cu-phuc-vu-cong-tac-giai-phong-mat-bang-du-an-txd-trung-tam-van-hoa-the-thao-cac-tuyen-uong-xa-van-mon-va-cac-cong-trinh-khac-tren-ia-ban-huyen-yen-phong-38620531

5/5 (1 Review)

Bình luận