fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » [Bản đồ] Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thứa, huyện Lương Tài đến năm 2030

[Bản đồ] Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thứa, huyện Lương Tài đến năm 2030

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thứa, huyện Lương Tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được phê duyệt bằng quyết định số 780/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh, đề ngày 21/12/2018.

Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật thị trấn Thứa – Lương Tài năm 2018

Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật thị trấn Thứa - Lương Tài năm 2018, quy hoạch thị trấn thứa lương tài
Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật thị trấn Thứa – Lương Tài năm 2018 (click vào hình để phóng lớn)

Sơ đồ vị trí & liên kết vùng của thị trấn Thứa đến năm 2030

bản đồ quy hoạch thị trấn thứa lương tài 2030
(click vào hình để phóng lớn)

Sơ đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2030 của thị trấn Thứa

bản đồ quy hoạch thị trấn thứa 2030
(click vào hình để phóng lớn)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Thứa đến năm 2030

bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn thứa lương tài 2030
(click vào hình để phóng lớn)

Bản đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông thị trấn Thứa, huyện Lương Tài đến năm 2030

bản đồ quy hoạch thị trấn thứa 2030
(click vào hình để phóng lớn)

Đọc toàn văn quyết định số 780/QĐ-UBND

Đọc thêm: Lương Tài gắn phát triển đô thị với xây dựng hệ thống hạ tầng

Nguồn: http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/4368/do-an-dieu-chinh-quy-hoach-cuc-bo-quy-hoach-chung-thi-tran-thua–huyen-luong-tai-den-nam-2030–tam-nhin-den-nam-2050.aspx

5/5 (1 Review)

Bình luận