fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Bắc Ninh dự kiến ưu tiên đầu tư 56 dự án nhà ở, khu đô thị

Bắc Ninh dự kiến ưu tiên đầu tư 56 dự án nhà ở, khu đô thị

Bắc Ninh dự kiến ưu tiên đầu tư và thu hút đầu tư đối với 56 dự án nhà ở, khu đô thị. Phần lớn các dự án được triển khai tại TP. Bắc Ninh, Thị xã Quế Võ…

Theo dự thảo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh dự kiến ưu tiên đầu tư và thu hút đầu tư đối với 56 dự án nhà ở, khu đô thị.

Bắc Ninh cho biết về thực trạng phát triển nhà ở tại tỉnh đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân đầu người cao hơn trung bình cả nước, không có hộ gia đình sống trong nhà thiếu kiên cố hoặc nhà ở đơn sơ; tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ gia đình không có nhà ở, phải đi thuê hoặc đi mượn nhà để ở (chiếm 27% số hộ, cao hơn 2,31 lần so với cả nước).

Tỉnh định hướng đến năm 2025 nhà ở khu vực đô thị đạt 40,5 m2/người, năm 2030 đạt 46,3 m2/người; nhà ở khu vực nông thôn đạt 38,8 m2/người, đến năm 2030 đạt 41,1 m2/người.

Về nhu cầu sử dụng đất ở, nhu cầu đất ở tăng thêm được tính toán trên cơ sở dân số đô thị tăng thêm trong giai đoạn 2021 – 2030 nhân với định mức theo quy chuẩn hiện hành, một phần đất ở đô thị phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch.

quy hoạch đô thị bắc ninh

Một góc TP Bắc Ninh. (Ảnh tư liệu: Hạ Vũ).

Theo dự báo dân số đến năm 2030, dân số của tỉnh Bắc Ninh khoảng 1.677.582 người, tăng khoảng 258.500 người so với năm 2020; trong đó dân số thành thị tăng thực tế khoảng 916.500 người. Mức áp dụng đất đơn vị ở đối với khu vực đô thị, đối với TP Bắc Ninh và TP. Từ Sơn là 28 m2/người; thị trấn đạt đô thị loại IV là 45 m2/người, các thị trấn loại V là 55 m2/người.

Trên cơ sở đó, đến năm 2025 đất ở tại đô thị khoảng 4.068 ha và đến năm 2030 khoảng 5.227,46 ha.

Một số dự án lớn có dự án KĐT tại phân khu A1, thuộc KĐT Tây Bắc TP Bắc Ninh với diện tích 100 ha; dự án KĐT 360 ha tại phường Hoà Long, Vũ Ninh, TP Bắc Ninh; KĐT 276 ha tại các xã phường Đại Xuân, Nhân Hoà và Phương Liễu – Thị xã Quế Võ; KĐT dịch vụ 300 ha tại phường Khắc Niệm, phường Vân Dương và phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh; phân khu KĐT, du lịch, sinh thái, văn hoá, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và TP. Từ Sơn (Khu E + Khu F) 470 ha;…

Dự thảo Danh mục các dự án nhà ở, khu đô thị ưu tiên đầu tư và thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Ninh:

STT

Tên dự án/ Lĩnh vực khuyến khích đầu tư

Địa điểm thực hiện dự án

 Diện tích đất (ha)

Ưu tiên đầu tư

Thu hút đầu tư

IV

DỰ ÁN NHÀ Ở, KHU ĐÔ THỊ

 1

Khu đô thị tại phân khu A1, thuộc Khu đô thị Tây Bắc thành phố Bắc Ninh

Phường Hoà Long, Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh

   100

X

 2

Khu đô thị có diện tích khoảng 360 ha

Phường Hoà Long, Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh

   360

X

 3

Khu đô thị có diện tích khoảng 48 ha

Phường Hoà Long, Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh

   48

X

 4

Khu đô thị có diện tích khoảng 25,9 ha

Phường Hoà Long, Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh

   25,9

X

 5

Khu đô thị tại phường Thị Cầu và phường Kim Chân, thành phố Bắc Ninh

Phường Thị Cầu và Phường Kim Chân, thành phố Bắc Ninh

   96

X

 6

Khu đô thị tại TX. Quế Võ

Các xã phường : Đại Xuân, Nhân Hoà và Phương Liễu, TX. Quế Võ

   276

X

 7

Khu đô thị tại thành phố Bắc Ninh và TX. Quế Võ

Phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh và các phường Phương Liễu, Đại Xuân, TX. Quế Võ

   250

X

 8

Dự án khu đô thị Ngòi Con Tên

Xã Lạc Vệ và xã Tân Chi, huyện Tiên Du; xã Hán Quảng và xã Yên Giả, TX. Quế Võ

   135,73

X

 9

Dự án Khu đô thị cao cấp Nam Sơn

Xã Chi Lăng, xã Hán Quảng và xã Yên Giả, TX. Quế Võ

238,15

X

 10

Dự án Khu đô thị thông minh Nam Sơn

Xã Yên Giả và xã Chi Lăng, TX. Quế Võ

   298,07

X

 11

Dự án chỉnh trang khu dân cư

Xã Hán Quảng và xã Chi Lăng, TX. Quế Võ

   369,33

X

 12

Khu đô thị dịch vụ Khu công nghiệp Nam Sơn – Hạp Lĩnh

Phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh và xã Yên Giả, TX. Quế Võ

   108

 X

 13

Khu đô thị, dịch vụ tại phường Khắc Niệm, phường Vân Dương và phường Đại Phúc thành phố Bắc Ninh

Phường Khắc Niệm, phường Vân Dương và phường Đại Phúc thành phố Bắc Ninh

   300

X

 14

Khu đô thị và dịch vụ tại phường Phong Khê, Khúc Xuyên và Võ Cường, thành phố Bắc Ninh

Phường Phong Khê, Khúc Xuyên và Phường Võ Cường – TP. Bắc Ninh

   55

X

 15

Khu du lịch văn hóa quan họ Cổ Mễ, thành phố Bắc Ninh

Phường Vũ Ninh, Thị Cầu thành phố Bắc Ninh

   34

X

 16

Khu nhà ở phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh

Phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh

   29,5

 X

 17

Khu đô thị phường Phong Khê

Phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh

   15,5

 X

 18

Khu đô thị hồ Vạn An, thành phố Bắc Ninh

Phường Vạn An và phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh

   25,50

 X

 19

Khu nhà ở phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh

Phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh

    9,26

X

 20

Khu đô thị và dịch vụ Tây Phù Khê, phường Phù Khê

Phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn

   99,29

X

 21

Khu đô thị Bắc Châu Khê, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn

Phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn

   96

X

 22

Khu đô thị và dịch vụ Nam Châu Khê, phường Châu Khê

Phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn

   92

X

 23

Khu đô thị và dịch vụ Từ Sơn, thành phố Từ Sơn

Thành phố Từ Sơn

   85

X

 24

Khu dịch vụ khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng vườn sinh thái trên địa bàn thành phố Từ Sơn và huyện Yên Phong

Phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn

   81

X

 25

Khu đô thị phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn

Phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn

   60

X

 26

Khu đô thị mới tại phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn

Phường Đình Bảng, thành phốTừ Sơn

   48

X

 27

Khu nhà ở tại phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn

Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn

   20,9

X

 28

Khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tương, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn

Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

   40

X

 29

Khu nhà ở tại phường Hương Mạc, thành phố Từ Sơn

Khu phố Kim Thiều, phường Hương Mạc, thành phố Từ Sơn

   24

X

 30

Khu đô thị, dịch vụ Bắc Phù Khê, thành phố Từ Sơn

Phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn

   21

X

 31

Khu nhà ở phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn (chuyển đổi từ CCN Dốc Sặt sang đô thị)

Phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn

   13,94

 X

 32

Phân khu Khu đô thị, du lịch, sinh thái, văn hoá, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và TP. Từ Sơn (Khu A + Khu C)

thành phố Từ Sơn và huyện Tiên Du

   445

X

 33

Phân khu Khu đô thị, du lịch, sinh thái, văn hoá, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và TP. Từ Sơn (Khu E + Khu F)

thành phố Từ Sơn và huyện Tiên Du

   470

X

 34

Phân khu Khu đô thị, du lịch, sinh thái, văn hoá, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và TP. Từ Sơn (Khu B + Khu D)

thành phố Từ Sơn và huyện Tiên Du

   485

 X

 35

Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ giải trí tại xã Liên Bão và thị trấn Lim, huyện Tiên Du

Thị trấn Lim, huyện Tiên Du

   93,5

 X

 36

Khu đô thị và dịch vụ Quế Võ 3

phường Việt Hùng TX. Quế Võ

   65,2

X

 37

Khu đô thị tại phường Bằng An và phường Việt Hùng, TX. Quế Võ

phường Bằng An và p. Việt Hùng TX. Quế Võ

   49,59

X

 38

Khu đô thị Quế Võ

Phường Phượng Mao và Phương Liễu, TX. Quế Võ

   46,19

 X

 39

Khu nhà ở thôn Yên Lâm, phường Bằng An, TX. Quế Võ

thôn Yên Lâm, phường Bằng An, TX. Quế Võ

7,708

X

 40

Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ (khu B)

Các xã Văn Môn, Đông Thọ, Yên Phụ, huyện Yên Phong

   220,00

X

 41

Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ (khu A)

Các xã Văn Môn, Đông Thọ, Yên Phụ, huyện Yên Phong

   200,00

X

 42

Khu đô thị, công trình công cộng và dịch vụ tại xã Đông Tiến, Long Châu, Trung Nghĩa và thị trấn Chờ, huyện Yên Phong

xã Đông Tiến, Long Châu, Trung Nghĩa và thị trấn Chờ

   60,00

X

 43

Khu nhà ở tại xã An Bình

phường An Bình, TX. Thuận Thành

   58

X

 44

Khu nhà ở tại thôn Nghi Khúc, phường An Bình, TX. Thuận Thành

phường An Bình, TX. Thuận Thành

    7,18

X

 45

Khu nhà ở và dịch vụ xã Nhân Thắng

Xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình

   25,2

X

 46

Khu đô thị phía tây thị trấn Thứa

Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài

    7,59

X

 47

Dự án Ngòi con tên và khu đô thị

Phường Hạp Lĩnh và phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh

   212,87

X

 48

Dự án khu đô thị mới

phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh và xã Đông Phong, huyện Yên Phong

   180,00

X

 49

Khu nhà ở đường Lạc Long Quân

Khu Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh

4,2

X

 50

Khu nhà ở hỗn hợp

Phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh

0,77

X

 51

Khu nhà ở và dịch vụ thương mại

Thôn Nhân Hữu, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình

7,7

X

 52

Khu nhà ở

Thôn Nhân Hữu, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình

7,8

X

 53

Khu nhà ở Khắc Niệm

Phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh

4,3

X

 54

Khu nhà ở phường Đại Phúc

Phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh

4,1

X

 55

Khu nhà ở Khắc Niệm

Phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh

2,5

X

 56

Khu nhà ở và thương mại dịch vụ

phường Đình Tổ, TX. Thuận Thành

4,5

X

Nguồn: https://dongvon.doanhnhanvn.vn/56-du-an-nha-o-khu-do-thi-du-kien-duoc-uu-tien-dau-tu-o-bac-ninh-432023630161428986.htm

Bình luận