fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Bắc Ninh còn hơn 2.166ha đất lúa được chuyển mục đích sử dụng

Bắc Ninh còn hơn 2.166ha đất lúa được chuyển mục đích sử dụng

  • bởi

Đối chiếu chỉ tiêu diện tích đất trồng lúa đã được cho phép chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp theo nghị quyết của Chính phủ, tỉnh Bắc Ninh vẫn còn hơn 2.166ha chưa dùng tới.

Bắc Ninh vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển các dự án đô thị, thương mại dịch vụ

Cụ thể, giai đoạn 2011-2015, tỉnh Bắc Ninh được phép chuyển mục đích sử dụng 141 dự án, diện tích 1.694,4ha. Trong đó, 56 dự án chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép theo quy định tại Luật đất đai (diện tích 476,2ha); 85 dự án tổng diện tích 1.218,2ha phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện các dự án cấp bách trong thời gian quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Bắc Ninh chưa được phê duyệt.

Các năm 2016, 2017 và năm 2018, tỉnh Bắc Ninh được phép chuyển mục đích sử dụng 6 dự án, diện tích 219ha. Cụ thể, năm 2017 được 4 dự án (diện tích 164,5ha), năm 2018 là 2 dự án (55ha).

Từ tháng 7/2014 đến 31/12/2019, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua 2.143 dự án, diện tích 4.167,5ha đất trồng lúa. Đáng chú ý trong đó, từ năm 2016-2019, đã chấp thuận thông qua 1.767 dự án với tổng diện tích đất được chuyển mục đích sử dụng là 3.527,2ha đất trồng lúa.

Đặc biệt, liên quan tới diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép theo quy định tại Luật đất đai, Bắc Ninh ghi nhận 2 dự án thuộc trường hợp Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư (diện tích 193ha đất trồng lúa).

Tỉnh Bắc Ninh còn 2.166,85 ha đất trồng lúa được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo nghị quyết của Chính phủ.

Trong giai đoạn 2016-2018, tỉnh Bắc Ninh được Thủ tướng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 6 dự án. Đến nay các dự án đang thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ giao đất.

Cụ thể, 3 dự án đối ứng hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng ĐT.277 đoạn từ K0+00 đến Km3+680 thuộc huyện Yên Phong, gồm: Dự án xây dựng khu nhà ở xã Văn Môn diện tích 27ha; dự án xây dựng khu nhà ở thị trấn Chờ diện tích 26,84ha; dự án xây dựng khu nhà ở xã Đông Thọ diện tích 14,46ha. Được biết, các dự án này đang lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Tiếp theo là dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn (diện tích 96,2ha, đang lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng), dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Dabaco Vạn An, thành phố Bắc Ninh (32ha) đã cơ bản hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng, đang hoàn thiện hồ sơ đất đai.

Dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Yên Trung – ĐôngTiến, huyện Yên Phong, diện tích 23ha đang lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Nguồn: https://theleader.vn/bac-ninh-con-hon-2166ha-dat-lua-duoc-chuyen-muc-dich-su-dung-1603787365394.htm

Bình luận