fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở Bắc Ninh

chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở Bắc Ninh

Tối thiểu 15 năm khu công nghiệp mới được xem xét chuyển đổi sang khu đô thị – dịch vụ

Tối thiểu 15 năm khu công nghiệp mới được xem xét chuyển đổi sang khu đô thị – dịch vụ

Khu công nghiệp muốn chuyển đổi sang phát triển khu đô thị – dịch vụ phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và nằm trong khu vực nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh.