fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Lưu trữ về Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp

Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp

Bắc Ninh: Có sông Lục Đầu, núi Thiên Thai; lại là quê hương Trạng nguyên khai khoa Lê Văn Thịnh, cha đẻ nỏ thần Cao Lỗ Vương… huyện Gia Bình khai mở tiềm năng du lịch

Bắc Ninh: Có sông Lục Đầu, núi Thiên Thai; lại là quê hương Trạng nguyên khai khoa Lê Văn Thịnh, cha đẻ nỏ thần Cao Lỗ Vương… huyện Gia Bình khai mở tiềm năng du lịch

Huyện Gia Bình – Bắc Ninh xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng thương hiệu du lịch Gia Bình là du lịch sinh thái, tâm linh.