fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Chính sách » Tiêu chí phát triển các KCN tỉnh Bắc Ninh

Tiêu chí phát triển các KCN tỉnh Bắc Ninh

Ông Nguyễn Đức Long, Phó Trưởng ban Quản lý các KCN Bắc Ninh chia sẻ các Tiêu chí phát triển các KCN tỉnh Bắc Ninh với Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng các cơ quan chức năng trong Tỉnh và các nhà đầu tư hạ tầng KCN tỉnh Bắc Ninh tại Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và định hướng thu hút đầu tư vào các KCN Bắc Ninh trong thời gian tới

Blog NhaDat.BACNINH.CITY xin lược một số ý chính dưới đây:

Ông Nguyễn Đức Long cho biết phải Kiên định thực hiện tiêu chí: ‟hai ít; ba cao; năm sẵn sàng và một khôngˮ. Cụ thể:

  • Hai ít là sử dụng lao động ít, sử dụng đất ít;
  • Ba cao là suất vốn đầu tư cao, hiệu quả kinh tế cao và công nghệ cao;
  • Năm sẵn sàng là: sẵn sàng mặt bằng, nhân lực, cải cách, hỗ trợ và chống dịch;
  • Một không là không ô nhiễm môi trường).

BQL các KCN tỉnh cần phối hợp với Trung tâm Hành chính công Tỉnh tổ chức hoạt động có hiệu quả mô hình “Một cửa, tại chỗ” ngay tại các KCN nhằm phát hiện kịp thời, hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết có hiệu quả những vụ việc phát sinh có vướng mắc ngay tại các doanh nghiệp trong các KCN

Đọc nguyên văn tại https://kinhtevadubao.vn/thuc-hien-nhieu-giai-phap-dong-bo-phat-trien-cac-kcn-tinh-bac-ninh-23017.html

Bình luận