fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Lưu trữ về Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Những dấu ấn nổi bật của các KCN tỉnh Bắc Ninh trong năm 2021

Những dấu ấn nổi bật của các KCN tỉnh Bắc Ninh trong năm 2021

Năm 2021, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh thu hút được 125 dự án đầu tư ở trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư cấp mới là 1.479,065 triệu USD; tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh của các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh năm 2021 là 1.813,532 triệu USD.

Bắc Ninh thành lập Cụm công nghiệp hỗ trợ Cách Bi (Quế Võ) và Tân Chi 2 (Tiên Du)

Bắc Ninh thành lập Cụm công nghiệp hỗ trợ Cách Bi (Quế Võ) và Tân Chi 2 (Tiên Du)

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định thành lập Cụm công nghiệp hỗ trợ Tân Chi 2 (Tiên Du) và Cụm công nghiệp Cách Bi (Quế Võ) với tổng vốn đầu tư trên 1.600 tỷ đồng. Cả 2 dự án này đều do Công ty Cổ phần Tập đoàn CĐ Việt Nam làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.