fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Quy hoạch thị trấn Chờ và phụ cận, huyện Yên Phong đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Quy hoạch thị trấn Chờ và phụ cận, huyện Yên Phong đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chờ và phụ cận, huyện Yên Phong đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt thông qua tại 116/QĐ-UBND ra ngày 06/04/2015.

Đọc thêm: Đồ án Quy hoạch chung khu vực phía Đông huyện Yên Phong đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phạm vi nghiên cứu, ranh giới lập quy hoạch

Phạm vi lập quy hoạch gồm ranh giới thị trấn Chờ và các xã phụ cận: Yên Phụ, Đông Tiến, Trung Nghĩa, có ranh giới như sau:

Quy mô quy hoạch thị trấn Chờ & vùng phụ cận

  • Quy mô diện tích khoảng 2.717 ha (gồm thị trấn Chờ khoảng 845 ha và các xã phụ cận khoảng 1.872 ha)
  • Quy mô dân số: Hiện trạng dân số năm 2013 là 43.698 người (trong đó thị trấn Chờ: 15.148 người). Dự báo quy mô dân số tới năm 2020 là 58.438 người, đến năm 2030 khoảng 70.540 người.

Tính chất đô thị của khu vực TT Chờ & vùng phụ cận

Tính chất đô thị của khu vực TT Chờ & vùng phụ cận
Tính chất đô thị của khu vực TT Chờ & vùng phụ cận

Định hướng phát triển không gian đô thị Chờ & vùng phụ cận

Định hướng phát triển không gian đô thị Chờ & vùng phụ cận

Tổ chức không gian, kiến thúc cảnh quan đô thị Chờ

Tổ chức không gian, kiến thúc cảnh quan đô thị Chờ

Đọc chi tiết Quyết định 116/QĐUBND

Bản vẽ định hướng phát triển không gian Thị trấn Chờ & vùng phụ cận tới 2030, tầm nhìn 2050

Bản vẽ định hướng phát triển không gian Thị trấn Chờ & vùng phụ cận tới 2030, tầm nhìn 2050
Bản vẽ định hướng phát triển không gian Thị trấn Chờ & vùng phụ cận tới 2030, tầm nhìn 2050. Click vào hình để phóng lớn

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất Thị trấn Chờ & vùng phụ cận tới 2030, tầm nhìn 2050

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất Thị trấn Chờ & vùng phụ cận tới 2030, tầm nhìn 2050
Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất Thị trấn Chờ & vùng phụ cận tới 2030, tầm nhìn 2050

Bản vẽ Quy hoạch giao thông Thị trấn Chờ & vùng phụ cận tới 2030, tầm nhìn 2050

Bản vẽ Quy hoạch giao thông Thị trấn Chờ & vùng phụ cận tới 2030, tầm nhìn 2050
Bản vẽ Quy hoạch giao thông Thị trấn Chờ & vùng phụ cận tới 2030, tầm nhìn 2050. Click vào hình để phóng lớn

Đọc thêm: Thành lập Thị xã Yên Phong (Bắc Ninh) trong năm 2025

Bình luận