fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Đồ án Quy hoạch chung khu vực phía Đông huyện Yên Phong đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đồ án Quy hoạch chung khu vực phía Đông huyện Yên Phong đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đồ án Quy hoạch chung khu vực phía Đông huyện Yên Phong đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt qua quyết định 780/QĐ-UBDN ra 21/06/2017.

Phạm vi quy hoạch khu vực phía Đông huyện Yên Phong có tổng hiện tích 4,57ha, bao gồm các xã Dũng Liệt, Tam Đa, Yên Trung, Thụy Hòa, Long Châu, Đông Phong; quy mô dân số dự kiến tới 2030 là 170000 người, tới 2050 là khoảng 200000 người.

Đọc thêm: Bản đồ quy hoạch Yên Phong Bắc Ninh tầm nhìn 2030: Trung tâm công nghiệp hàng đầu miền Bắc

Bản đồ hiện trạng khu Đông Yên Phong

bản đồ hiện trạng đất khu phía đông huyện yên phong bắc ninh

Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian Yên Phong – Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050

bản đồ quy hoạch yên phong bắc ninh

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu phía Đông Yên Phong Bắc Ninh tới 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu phía Đông Yên Phong Bắc Ninh

Bản đồ quy hoạch giao thông khu phía Đông Yên Phong Bắc Ninh tới 2030

Bản đồ quy hoạch giao thông khu phía Đông Yên Phong Bắc Ninh

Xem chi tiết mô tả quy hoạch khu phí Đông Yên Phong Bắc Ninh tại đây

Đọc thêm: Sớm đầu tư 2 cây cầu qua sông Cà Lồ kết nối các KCN ở Sóc Sơn Hà Nội với các KCN ở Yên Phong – Bắc Ninh

Nguồn: http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/4379/do-an-quy-hoach-chung-khu-vuc-phia-dong-huyen-yen-phong-den-nam-2030–tam-nhin-den-nam-2050.aspx

Bình luận