fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (phê duyệt năm 2015)

Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (phê duyệt năm 2015)

Đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt bằng Quyết định số 1560/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đề ngày 10/09/2015

Trong đồ án quy hoạch này bao gồm TP. Bắc Ninh, huyện Tiên Du & TX. Từ Sơn hiện tại.

Bản vẽ hiện trạng khu vực đô thị Bắc Ninh

Đang cập nhật

Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị Bắc Ninh

Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị Bắc Ninh
Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị Bắc Ninh (click vào hình để phóng lớn)

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất đô thị Bắc Ninh

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất đô thị Bắc Ninh
Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất đô thị Bắc Ninh (click vào hình để phóng lớn)

Bản vẽ Quy hoạch giao thông đô thị Bắc Ninh

Bản vẽ Quy hoạch giao thông đô thị Bắc Ninh
Bản vẽ Quy hoạch giao thông đô thị Bắc Ninh (click vào hình để phóng lớn)

Đọc nguyên văn Quyết định 1560/QĐ-TTg

Nguồn: http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/4367/do-an-quy-hoach-chung-do-thi-bac-ninh-den-nam-2030–tam-nhin-den-nam-2050.aspx

Bình luận