fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Quy hoạch 2 TP. Bắc Ninh & Từ Sơn thành quận, 2 huyện Yên Phong & Tiên Du là thành phố

Quy hoạch 2 TP. Bắc Ninh & Từ Sơn thành quận, 2 huyện Yên Phong & Tiên Du là thành phố

Khi toàn tỉnh Bắc Ninh lên thành phố trực thuộc trung ương, TP. Bắc Ninh và TP. Từ Sơn hiện nay sẽ là cấp quận, huyện Yên Phong và huyện Tiên Du là hai thành phố thuộc tỉnh.

Theo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt, mục tiêu phát triển đến năm 2030 Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Đây sẽ là trung tâm kinh tế, văn hóa năng động của khu vực phía bắc; một trong những cực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng, kết nối chặt chẽ với Thủ đô Hà Nội.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phấn đấu trước năm 2030, tỉnh Bắc Ninh có 4 thành phố: Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong; hai thị xã: Quế Võ, Thuận Thành; hai huyện: Lương Tài, Gia Bình.

thành phố bắc ninh
Một góc TP. Bắc Ninh

Đến năm 2030, tỉnh Bắc Ninh đạt các tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Tuy nhiên, về phương án quy hoạch hệ thống đô thị, lúc này toàn tỉnh có 12 đô thị: Một đô thị loại I, một đô thị loại II, 4 đô thị loại III và 6 đô thị loại V.

Trong đó, đô thị loại I là Đô thị Bắc Ninh, dự kiến trở thành quận. Đô thị loại II là Đô thị Từ Sơn, đô thị này cũng dự kiến trở thành quận.

Như vậy, TP Bắc Ninh và Từ Sơn hiện tại sẽ được định hướng trở thành quận khi toàn tỉnh Bắc Ninh lên thành phố trực thuộc trung ương.

Trong khi đó, huyện Tiên Du và huyện Yên Phong sẽ được phát triển trở thành hai thành phố trực thuộc tỉnh. Hiện tại, hai địa phương này đều là đô thị loại V, dự kiến đến năm 2030 cùng lên đô thị loại III.

Chi tiết phương án quy hoạch hệ thống đô thị tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 230, tầm nhìn đến năm 2050:

Nguồn: https://dongvon.doanhnhanvn.vn/quy-hoach-tp-bac-ninh-va-tu-son-thanh-quan-yen-phong-va-tien-du-la-thanh-pho-43202412720289418.htm

Bình luận