fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Quy hoạch chung xây dựng xã Trừng Xá, huyện Lương Tài: Đồ án điều chỉnh

Quy hoạch chung xây dựng xã Trừng Xá, huyện Lương Tài: Đồ án điều chỉnh

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Trừng Xá, huyện Lương Tài được phê duyệt bằng quyết định 2000/QĐ-UBND của UBND huyện Lương Tài năm 2021.

Vị trí, phạm vi ranh giới

Toàn bộ địa giới hành chính xã Trừng Xá – huyện Lương Tài – tỉnh Bắc Ninh với diện tích 543,1 ha. Ranh giới cụ thể như sau:

Mục tiêu, chính chất quy hoạch

Điều chỉnh, cập nhật quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội… để phù hợp với tình hình phát triển KT – XH của địa phương, đáp ứng các tiêu chí về nông thôn mới, đồng thời phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài.

– Cụ thể hoá định hướng phát triển kinh tế – xã hội của huyện Lương Tài.

– Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị truyền thống của địa phương

– Làm cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Quy mô dân số

– Quy mô dân số hiện trạng: 4.199 người.

– Dự báo dân số đến năm 2025: 4.337 người.

– Dự báo dân số đến năm 2030: 4.479 người.

Bản vẽ hiện trạng xã Trừng Xá, huyện Lương Tài

Bản vẽ hiện trạng xã Trừng Xá, huyện Lương Tài
Bản vẽ hiện trạng xã Trừng Xá, huyện Lương Tài (click vào ảnh để phóng lớn)

Bản vẽ định hướng phát triển không gian

(đang cập nhật)

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất xã Trừng Xá, huyện Lương Tài

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất xã Trừng Xá, huyện Lương Tài
Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất xã Trừng Xá, huyện Lương Tài (click vào ảnh để phóng lớn)

Bản vẽ Quy hoạch giao thông xã Trừng Xá, huyện Lương Tài

Bản vẽ Quy hoạch giao thông xã Trừng Xá, huyện Lương Tài
Bản vẽ Quy hoạch giao thông xã Trừng Xá, huyện Lương Tài (click vào ảnh để phóng lớn)

Đọc thêm:

Nguồn: http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/9679/do-an-dieu-chinh-quy-hoach-chung-xay-dung-xa-trung-xa–huyen-luong-tai-.aspx

Bình luận