fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Quy hoạch chung xây dựng xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình: Đồ án điều chỉnh

Quy hoạch chung xây dựng xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình: Đồ án điều chỉnh

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình tầm nhìn 2030 mới nhất được phê duyệt bằng quyết định số 413/QĐ-UBND của UBND huyện Gia Bình đề ngày 17/03/2022.

Mời các bạn xem mục Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Bình để xem các quy hoạch chung xây dựng từng xã nhé!

Phạm vi, quy mô và thời hạn lập quy hoạch

Phạm vi:

Trên phạm vi toàn bộ ranh giới địa chính xã Lãng Ngâm, được giới hạn như sau: Phía Bắc tiếp giáp huyện Quế Võ; phía Nam tiếp giáp xã Đông Cứuxã Đại Bái; phía Đông tiếp giáp xã Giang Sơn; phía Tây tiếp giáp xã Mão Điền, huyện Thuận Thành.

Quy mô quy hoạch:

  • Quy mô diện tích: Diện tích toàn xã là  634,5ha.
  • Quy mô dân số:     

+ Dân số hiện trạng là: 8.290 người.

+ Dự báo dân số đến năm 2030 là: 10.185 người.

Thời hạn lập quy hoạch:

Quy hoạch chung xây dựng xã Lãng Ngâm được lập cho giai đoạn đến năm 2030.

Bản vẽ hiện trạng xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình

Bản vẽ hiện trạng xã Lãng Ngâm huyện Gia Bình, quy hoạch chung xây dựng xã Lãng Ngâm huyện Gia Bình
Bản vẽ hiện trạng xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình (click vào ảnh để phóng lớn)

Bản vẽ định hướng phát triển không gian xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình

Bản vẽ định hướng phát triển không gian xã Lãng Ngâm huyện Gia Bình
Bản vẽ định hướng phát triển không gian xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình (click vào ảnh để phóng lớn)

Nhìn bản vẽ trên ta thấy trên địa bàn xã Lãng Ngâm có KCN Gia Bình 1

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất xã Lãng Ngâm huyện Gia Bình
Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình (click vào ảnh để phóng lớn)

Bản vẽ Quy hoạch giao thông xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình

Bản vẽ Quy hoạch giao thông xã Lãng Ngâm huyện Gia Bình
Bản vẽ Quy hoạch giao thông xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình (click vào ảnh để phóng lớn)

Đọc nguyên văn quyết định số 413/QĐ-UBND

Nguồn: http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/9787/do-an-dieu-chinh-quy-hoach-chung-xay-dung-xa-lang-ngam–huyen-gia-binh.aspx

0/5 (0 Reviews)

Bình luận