fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Nền tảng vững chắc trong quy hoạch và phát triển đô thị ở Bắc Ninh

Nền tảng vững chắc trong quy hoạch và phát triển đô thị ở Bắc Ninh

Năm 2023 được đánh giá là năm ngành Xây dựng Bắc Ninh gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị.

Tiêu biểu là việc tích cực phối hợp, tham mưu hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050; lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 2 huyện Thuận Thành và Quế Võ phát triển lên thị xã; tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 60,3%… Đây là nền tảng quan trọng để công tác quy hoạch, phát triển đô thị tiếp tục có những đột phá, góp phần đẩy nhanh tiến trình Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, để đạt được những kết quả trên, công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị được nghiên cứu, tham mưu đồng bộ, có sự đột phá, tầm nhìn dài hạn và phát triển bền vững, Trong đó, làm rõ chức năng, tính chất của đô thị Bắc Ninh trong vùng Thủ đô; xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mang tính khoa học, phù hợp với thực tiễn đảm bảo mục tiêu trước mắt và lâu dài với mục tiêu hoàn thiện các tiêu chí là đô thị loại I, thành lập các thị xã và thành phố theo hướng văn minh, hiện đại. Quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ đề “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, tiến độ các đồ án quy hoạch xây dựng”, Sở Xây dựng luôn chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai các nhiệm vụ được giao. Trong năm, Sở tích cực phối hợp với các địa phương, tiến hành rà soát, báo cáo tỉnh thu hồi các dự án giới thiệu địa điểm, cấp chủ trương đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng nhằm phát huy nguồn lực về đất đai, tạo không gian cho yêu cầu phát triển mới. Chỉ đạo, hướng dẫn việc lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Gia Bình, đô thị Cao Đức, Nhân Thắng (Gia Bình), Trung Kênh, đô thị Lâm Thao, đô thị Thứa (Lương Tài)  làm cơ sở nâng cấp các đô thị, phát triển kinh tế – xã hội. Chủ động phối hợp với thành phố Hà Nội, các địa phương định hướng quy hoạch và kết nối quy hoạch, giao thông và đường vành đai 4 qua Bắc Ninh. Thực hiện chủ trương về xây dựng Nông thôn mới, toàn ngành tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tại các địa phương theo tiêu chí nâng cao gắn với quy hoạch, phát triển đô thị tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư.

Khu nhà ở thương mại - dịch vụ xã Yên Trung yên phong bắc ninh
Công tác QH, PTĐT tạo diện mạo mới cho huyện Yên Phong. Ảnh: Khu nhà ở thương mại – dịch vụ xã Yên Trung.

Để bảo đảm tính khoa học, tầm nhìn và dự báo trong quy hoạch, ngành Xây dựng chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch từ thẩm định, phê duyệt của cơ quan Nhà nước đến việc lựa chọn đơn vị tư vấn uy tín, có kinh nghiệm, chuyên môn tốt lập quy hoạch và tăng cường tham khảo, lấy ý kiến nhân dân. Gắn với công tác quy hoạch, phát triển đô thị, toàn ngành tăng cường quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị theo hướng kiến trúc hiện đại gắn với bản sắc văn hóa của Bắc Ninh – Kinh Bắc. Trong những năm gần đây, Sở đề xuất thực hiện nhiều công trình kiến trúc hợp khối, cao tầng, hiện đại;  yêu cầu những công trình có tính chất quan trọng phải tổ chức thi tuyển theo quy định để lựa chọn phương án tốt nhất, kiểm soát hiệu quả các yếu tố ảnh hưởng mỹ quan đô thị trong quá trình thẩm định… Qua đó, hình thành được các trục đường đẹp về quy hoạch, phát triển đô thị như Lý Thái Tổ, Lê Thái Tổ, Huyền Quang (thành phố Bắc Ninh); QL 18 đoạn qua thị xã Quế Võ; QL 38 đoạn qua thị xã Thuận Thành; TL 295 đoạn qua thành phố Từ Sơn… Trong công tác phát triển đô thị, ngành Xây dựng trình tỉnh phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030; phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện lập và trình Bộ Xây dựng thẩm định, công nhận đô thị Yên Phong, đô thị Quế Võ (phạm vi toàn huyện) đạt tiêu chí đô thị loại IV; huyệnThuận Thành, Quế Võ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập thị xã.

Việc QH tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 và quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cơ sở quan trọng để hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, phát triển đô thị với nhiều định hướng mang tính đột phá về ý tưởng, chiến lược và tầm nhìn quy hoạch. Trong đó, ngành đặc biệt chú trọng đến quy hoạch, phát triển không gian ngầm, hệ thống tàu điện ngầm và đường sắt trên cao hiện đại, thông minh bắt kịp với các thành phố lớn trên thế giới. Đồng thời, làm nổi bật các nội hàm, bản sắc riêng của tỉnh đáp ứng các tiêu chí, quy định đối với đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại. Hiện nay, ngành tập trung chỉ đạo các đơn vị được giao hoàn thành 28 quy hoạch phân khu trình UBND tỉnh trong quý I – 2024; lập quy hoạch chi tiết các khu đô thị mới, quy mô lớn để sớm lựa chọn các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế của tỉnh…

Để thực hiện hiệu quả lĩnh vực quy hoạch & phát triển đô thị, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, bố trí nguồn vốn cho công tác quy hoạch xây dựng; chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường sự lãnh, chỉ đạo đối với công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị. Trong đó, tập trung hoàn thành việc điều chỉnh các quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung đô thị và quy hoạch phân khu đã phê duyệt nhiệm vụ. Quan trọng nhất là việc sớm triển khai các quy hoạch chi tiết làm cơ sở lựa chọn các nhà đầu tư; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng đô thị theo quy hoạch, kế hoạch nhằm đáp ứng kịp thời mục tiêu nâng cấp các đô thị.

Nguồn: http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-giao-thong-xay-dung/-/details/20182/nen-tang-vung-chac-trong-quy-hoach-va-phat-trien-o-thi

Bình luận