fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Chương trình phát triển đô thị – Nền tảng đưa Tiên Du trở thành thị xã

Chương trình phát triển đô thị – Nền tảng đưa Tiên Du trở thành thị xã

Bám sát mục tiêu quy hoạch, phát triển đô thị, huyện Tiên Du chủ động phối hợp với các đơn vị lập quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng, đáp ứng mục tiêu trở thành khu vực đô thị lõi, thị xã trong tương lai. Điển hình là việc lập Chương trình phát triển đô thị Tiên Du đến năm 2035.

Đọc thêm: Bắc Ninh: Từ một tỉnh nghèo thuần nông và bước tiến vượt bậc trong phát triển đô thị sau 25 năm tái lập

Để cụ thể hóa Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh và các chủ trương của tỉnh về việc quyết tâm xây dựng Tiên Du trở thành thị xã trong giai đoạn 2021 – 2025, huyện đã chủ động Chương trình phát triển đô thị Tiên Du đến năm 2035. Hoạt động này không những nhằm hoạch định kế hoạch, giải pháp để phát triển đô thị đến năm 2035 mà còn làm cơ sở cho việc phân loại đô thị và định hướng huy động các nguồn lực đầu tư, khẳng định vị thế, vai trò của đô thị Tiên Du trong hệ thống đô thị tỉnh.

Bám sát mục tiêu quy hoạch, phát triển đô thị, huyện Tiên Du chủ động phối hợp với các đơn vị lập quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng, đáp ứng mục tiêu trở thành khu vực đô thị lõi, thị xã trong tương lai. Điển hình là việc lập Chương trình phát triển đô thị Tiên Du đến năm 2035. Theo ông Nguyễn Đại Đồng, Chủ tịch UBND huyện: Quan điểm chung của Chương trình là xây dựng và phát triển đô thị Tiên Du trở thành đô thị “Văn hóa, du lịch, đô thị thông minh, đô thị xanh” có hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng đô thị gắn với các chiến lược phát triển kinh tế – xã hội… Theo đó, địa phương đề xuất Chương trình phát triển đô thị Tiên Du đến năm 2035 với toàn bộ 14 đơn vị hành chính, tổng diện tích đất nghiên cứu là 95,6 km2. Lộ trình đến năm 2025 định hướng phát triển thành thị xã gồm 10 xã, thị trấn nội thị (thị trấn Lim, xã Liên Bão, Đại Đồng, Phật Tích, Lạc Vệ, Nội Duệ, Hoàn Sơn, Tân Chi, Việt Đoàn, Phú Lâm) và 4 xã ngoại thị (Hiên Vân, Tri Phương, Minh Đạo, Cảnh Hưng). Đến năm 2030 định hướng phát triển đô thị bao gồm 14 xã, thị trấn là nội thị để đáp ứng tiêu chí trở thành quận khi tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trung tâm đô thị Tiên Du
Trung tâm đô thị Tiên Du được quy hoạch, xây dựng đồng bộ đáp ứng các tiêu chí đô thị lõi của tỉnh.

Qua rà soát, đánh giá tổng hợp các tiêu chuẩn theo đô thị loại IV, tại thời điểm năm 2021, Tiên Du đạt 90,97/100. Anh Nguyễn Quốc Vương, Phó Phòng Kinh tế – hạ tầng huyện cho biết: Địa phương xác định danh mục, lộ trình đầu tư các khu vực phát triển đô thị. Toàn huyện có 7 phân khu đô thị với các chức năng khác nhau:

  • phân khu đô thị trung tâm (Lim, Nội Duệ, Liên Bão) quy mô diện tích 1.575 ha;
  • phân khu đô thị sinh thái (Phú Lâm) diện tích 1.212 ha;
  • phân khu đô thị phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ (Đại Đồng, Hoàn Sơn) diện tích 1.419ha;
  • phân khu phát triển du lịch tâm linh và thương mại dịch vụ (Phật Tích, Việt Đoàn), diện tích 1.388 ha;
  • phân khu phát triển công nghiệp và trung tâm thể dục – thể thao (Tân Chi, Lạc Vệ) diện  tích 1.810,98 ha;
  • phân khu phát triển nông nghiệp công nghệ cao (Tri Phương, Cảnh Hưng, Minh Đạo) diện tích 1.707ha;
  • phân khu đô thị phát triển nông nghiệp và bảo tồn (Hiên Vân), diện tích 446,57ha.

Về lộ trình đầu tư, giai đoạn 2021 – 2025 tập trung vào phát triển một phần diện tích trong 4 phân khu đô thị đầu, gồm các xã thuộc vùng nội thị (10 xã, thị trấn) đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở, điểm dân cư nông thôn, khu du lịch, vui chơi giải trí, thương mại – dịch vụ, công trình công cộng, hạ tầng đô thị đáp ứng tiêu chuẩn thị xã, phường và khắc phục các tiêu chuẩn còn thiếu. Định hướng đến năm 2035, tiếp tục triển khai quy hoạch xây dựng đô thị trên cơ sở 14 phường đã quy hoạch thuộc 7 phân khu đô thị. Trong đó, lấy trung tâm 4 phân khu đô thị giai đoạn đầu làm trọng tâm, phát triển lan tỏa ra khu vực xung quanh, đảm bảo quỹ đất xây dựng đô thị cho những năm tiếp theo.

Địa phương cũng đề xuất các nhóm dự án ưu tiên thực hiện để đáp ứng Chương trình phát triển đô thị. Cụ thể, lĩnh vực giao thông cần đầu tư các tuyến đường quan trọng nhằm kết nối đô thị Tiên Du với các địa phương lân cận như: Tuyến đường trục Bắc – Nam, Đông – Tây và mở rộng mặt cắt các đường tỉnh thành trục giao thông chính đô thị. Nâng công suất nhà máy nước Tri Phương đạt 60.000 m3/ngày đêm và kết nối nguồn với mạng đường ống của nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh, đáp ứng tiêu chuẩn khu vực nội thị 150 lít/người/ngày đêm. Xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước cho toàn đô thị Tiên Du; hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho toàn đô thị theo quy hoạch chung; di dời các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ra ngoại thị. Đặc biệt là việc đầu tư xây dựng các khu đô thị có quy mô lớn gắn với các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội cấp đô thị.

Để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, đáp ứng các mục tiêu phát triển đô thị, Tiên Du đề ra các giải pháp về nguồn vốn, kiện toàn các quy chế quản lý kiến trúc đô thị và nguồn nhân lực thực hiện quản lý Nhà nước về đô thị. Đồng thời, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong việc thực hiện trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị. Qua đó, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân, tạo sức mạnh đoàn kết để thực hiện mục tiêu đưa Tiên Du trở thành đô thị hiện đại, năng động.

Nguồn: http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-giao-thong-xay-dung/-/details/20182/chuong-trinh-phat-trien-o-thi-nen-tang-ua-tien-du-tro-thanh-thi-xa

Bình luận