fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Bổ sung cụm công nghiệp Quỳnh Phú (Gia Bình) vào Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Bổ sung cụm công nghiệp Quỳnh Phú (Gia Bình) vào Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Ngày 11/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 184/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trong đó có bổ sung cụm công nghiệp Quỳnh Phú, huyện Gia Bình vào quy hoạch.

Phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với nội dung chủ yếu như sau:

Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Quỳnh Phú. Địa điểm: Xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Vị trí giới hạn như sau:

– Phía Đông: Giáp đất canh tác nông nghiệp xã Quỳnh Phú.

– Phía Tây: Giáp đường tỉnh ĐT280.

– Phía Nam: Giáp nhà máy gạch xã Quỳnh Phú hiện có (quy mô 5,1 ha)

– Phía Bắc: Giáp đường quy hoạch tránh QL 17.

Quy mô diện tích bổ sung quy hoạch: 25 ha

Bản đồ hành chính huyện Gia Bình. Quỳnh Phú là xã nằm cạnh thị trấn Gia Bình trung tâm của huyện, có QL 17 & ĐT 280 đi qua nên giao thông thuận lợi

Ngành nghề dự kiến thu hút vào cụm công nghiệp: Chế biến và đóng gói cà phê; điện tử; lắp ráp xe máy, xe đạp điện; công nghiệp công nghệ cao, đóng gói dược liệu; chế biến thủy sản và đúc đồng truyền thống. 

Đọc thêm: Bản đồ quy hoạch huyện Gia Bình Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Nguồn: http://bacninh.gov.vn/news/-/details/20182/phe-duyet-bo-sung-quy-hoach-phat-trien-cum-cong-nghiep-tinh-bac-ninh-giai-oan-en-nam-2020-tam-nhin-20-1

Bình luận