fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Tin Kinh tế » Bắc Ninh có hơn 1.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 06 tháng đầu năm 2022

Bắc Ninh có hơn 1.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 06 tháng đầu năm 2022

Trong 06 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.306 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 10.482 tỷ đồng; đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 32 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 13.119,687 tỷ đồng; cấp mới cho 50 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 119,155 triệu USD, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh.

Đọc thêm: Cuộc đua hút vốn FDI nửa đầu năm 2022: Bắc Ninh tăng gấp 3,3 lần

doanh nghiệp thành lập mới ở bắc ninh 2022
Ảnh minh họa, bacninh.gov.vn.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8,03 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 97,19%, đứng thứ 7 cả nước. Cũng trong 06 tháng, toàn tỉnh có 554 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại; 917 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 153 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể tự nguyện; 152 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động.

Luỹ kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 21.425 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 343.705 tỷ đồng. Trong đó, 16.837 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn điều lệ hơn 279.168 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 16,58 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 1.213 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động với tổng số vốn điều lệ hơn 8.578 tỷ đồng; 3.375 doanh nghiệp vi phạm đang trong quá trình xử lý thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Về tình hình đầu tư trong nước, trong tháng 06/2022, toàn tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho 01 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 28 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh cho 08 dự án đầu tư trong đó có 06 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh giảm 72,098 tỷ VNĐ;

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 32 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 13.119,687 tỷ đồng; Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 52 dự án đầu tư trong đó có 19 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 683,896 tỷ VNĐ;

Lũy kế đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp 1.527 dự án đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 249.289,384 tỷ đồng (Trong đó: cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho 35 dự án với tổng mức đầu tư 16.521,523 tỷ đồng; cấp đầu tư cho 21 dự án hạ tầng khu công nghiệp nguồn vốn trong nước là 35.875,10 tỷ đồng).

Đọc thêm: Bắc Ninh kêu gọi 25,3 tỷ $ đầu tư vào 175 dự án: bất động sản chiếm 99

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Bắc Ninh

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh, cũng trong tháng 06/2022, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 08 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,047 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 11 dự án với số vốn điều chỉnh giảm là 22,843 triệu USD; 04 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 0,64 triệu USD; Thu hồi 08 dự án với tổng vốn 5,901 triệu USD.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh cấp mới cho 50 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 119,155 triệu USD; Điều chỉnh vốn cho 61 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 1.482,562 triệu USD; thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại 19 tổ chức kinh tế 19 với giá trị là 31,516 triệu USD; Thu hồi 25 dự án với tổng vốn đầu tư là 47,468 triệu USD.

Lũy kế đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.742 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 22.828,683 triệu USD.

Đọc thêm: Kinh tế tăng trưởng 14,7% 6 tháng đầu năm: Bắc Ninh đứng ở đâu trong bảng xếp hạng toàn quốc?

Nguồn: https://thuonghieucongluan.com.vn/toan-tinh-bac-ninh-co-hon-1-300-doanh-nghiep-dang-ky-thanh-lap-moi-trong-06-thang-a174797.html

Bình luận