fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Lưu trữ về TC Thương hiệu & Công luận

TC Thương hiệu & Công luận

Bắc Ninh có hơn 1.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 06 tháng đầu năm 2022

Bắc Ninh có hơn 1.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 06 tháng đầu năm 2022

Trong 06 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.306 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 10.482 tỷ đồng; đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 32 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 13.119,687 tỷ đồng; cấp mới cho 50 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 119,155 triệu USD, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh.

Quy hoạch sử dụng đất + Kinh tế phát triển + Giao thông kết nối tốt: Những tiền đề quan trọng thành lập thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Quy hoạch sử dụng đất + Kinh tế phát triển + Giao thông kết nối tốt: Những tiền đề quan trọng thành lập thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh gắn với mục tiêu thành lập thị xã Quế Võ. Đây được xem là tiền đề quan trọng, góp phần sớm đưa Bắc Ninh trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc trung ương trong thời gian tới.

Bắc Ninh: Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 2,27%

Bắc Ninh: Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 2,27%

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, trong 7 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 1.352 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 11.258 tỷ đồng, tăng 2,27% về số doanh nghiệp; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8,33 tỷ đồng.