fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Quy hoạch sử dụng đất + Kinh tế phát triển + Giao thông kết nối tốt: Những tiền đề quan trọng thành lập thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Quy hoạch sử dụng đất + Kinh tế phát triển + Giao thông kết nối tốt: Những tiền đề quan trọng thành lập thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh gắn với mục tiêu thành lập thị xã Quế Võ. Đây được xem là tiền đề quan trọng, góp phần sớm đưa Bắc Ninh trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc trung ương trong thời gian tới.

Đọc thêm: Bản đồ quy hoạch đô thị Phố Mới, huyện Quế Võ (giai đoạn đến 2025)

Quy hoạch sử dụng đất gắn với mục tiêu thành lập thị xã Quế Võ

Ngày 22/07/2021, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 224/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, quy hoạch này gắn với mục tiêu thành lập thị xã Quế Võ.

Theo Quyết định 224/QĐ-UBND, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Quế Võ là 15.511,1 ha. Trong đó, diện tích cơ cấu các loại đất gồm: Đất nông nghiệp năm 2020 là 9206,0 ha; đến năm 2030 giảm còn 4047,4 ha; đất trồng lúa năm 2020 là 7704,64 ha, đến năm 2030 còn 2660,25 ha; đất phi nông nghiệp năm 2020 là 6258,2 ha, đến năm 2030 là 11440,2 ha; đất khu công nghiệp năm 2020 là 537,71 ha, đến năm 2030 tăng lên 1270,22 ha; đất ở tại nông thôn năm 2020 có 1857,52 ha, đến năm 2030 tăng lên 4702,00 ha; đất ở tại đô thị là 63,50 ha, đến năm 2030 tăng lên 98,43 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng năm 2020 là 13,71 ha, đến năm 2030 tăng lên 174,61 ha; đất thương mại và dịch vụ từ 12,74 ha, đến năm 2030 lên đến 302,61 ha; đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, huyện, xã từ 2066,82 ha, đến năm 2030 tăng lên 2908,70 ha.

Về diện tích đất chuyển đổi mục đích sử dụng: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 5.159,82 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 128,33 ha; diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích bao gồm: Đất nông nghiệp: 0 ha; đất phi nông nghiệp: 20,37 ha. Vị trí diện tích các khu đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000.

Bản đồ quy hoạch đất huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030.

Quyết định trên cũng nêu rõ các yêu cầu, trách nhiệm của UBND huyện Quế Võ cần thực hiện để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030.

Được biết, tỉnh Bắc Ninh và UBND huyện Quế Võ đã xây dựng Đề án thành lập thị xã Quế Võ và các phường thuộc thị xã Quế Võ và tổ chức lấy ý kiến cử tri. Kết quả lấy ý kiến cử tri tại 21 đơn vị về Đề án như sau: Tổng số cử tri tham gia lấy ý kiến là 105.656/116.958 người, đạt tỷ lệ 90,34%; số cử tri đồng ý là 102.078 người, đạt tỷ lệ 87,28%.

Các căn cứ pháp lý thành lập thị xã Quế Võ

Tại Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xác định mục tiêu mở rộng đô thị trung tâm Bắc Ninh gồm: Thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du, huyện Quế Võ, huyện Yên Phong, giữ vai trò là “đầu tàu và hạt nhân” thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc trung ương, làm cơ sở để xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Vì vậy, UBND huyện Quế Võ xây dựng Đề án thành lập thị xã Quế Võ thuộc tỉnh Bắc Ninh và thành lập các phường thuộc thị xã Quế Võ.

Việc lập quy hoạch chung đô thị Quế Võ trên cơ sở định hướng, đảm bảo có dự báo, định hướng phát triển đồng bộ, bền vững và có tầm nhìn dài hạn.

Việc thành lập thị xã Quế Võ được xem là tiền đề quan trọng, góp phần sớm đưa Bắc Ninh trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc trung ương trong thời gian tới. Việc thành lập thị xã Quế Võ dựa trên các căn cứ pháp lý sau: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/04/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phố Mới và phụ cận (đô thị Quế Võ), huyện Quế Võ đến năm 2040; Quyết định số 1006/QĐ-BXD ngày 31/07/2020 của Bộ Xây dựng công nhận đô thị Phố Mới mở rộng (đô thị Quế Võ) tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 09/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã đồng ý chủ trương thành lập thị xã Quế Võ; Thống nhất với các đề án, báo cáo tờ trình của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phố Mới, đô thị Lim và vùng phụ cận; Điều chỉnh chương trình phát triển đô thị đến năm 2030; Đề án thí điểm tăng cường nhân lực quản lý xây dựng trên địa bàn các huyện.

Những tiền đề quan trọng

Dự kiến, thị xã Quế Võ được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và đơn vị hành chính cấp xã của huyện. Thị xã Quế Võ cũng sẽ thành lập 11 phường gồm: Phố Mới, Việt Hùng, Bằng An, Phượng Mao, Phương Liễu, Đại Xuân, Nhân Hòa, Quế Tân, Phù Lương, Bồng Lai, Cách Bi.

Công nghiệp hóa ở Quế Võ phát triển mạnh mẽ cùng với quá trình đô thị hóa nhanh đặt ra yêu cầu cấp thiết thành lập thị xã Quế Võ.
Quốc lộ 18 đi qua địa bàn thị trấn Phố Mới là điều kiện góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Phát huy thế mạnh vị trí địa lý, huyện Quế Võ huy động các nguồn lực để xây dựng đồng bộ về cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư và phát triển thành trung tâm kinh tế – chính trị phía Đông Nam tỉnh. Quế Võ là địa phương có nhiều lợi thế về đất đai, hạ tầng giao thông, có vai trò kết nối giữa đô thị Chí Linh, tỉnh Hải Dương với thành phố Bắc Ninh và huyện Tiên Du. Vị trí thuận lợi về giao thông liên kết vùng… nên Quế Võ đang là địa bàn trọng điểm thu hút mạnh đầu tư công nghiệp của tỉnh.

Trao đổi với PV, ông Đặng Văn Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Quế Võ cho biết: Việc thành lập thị xã thể hiện ý chí, khát vọng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Võ trong quá trình phát triển, phù hợp với các quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt và tốc độ phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 là tiền đề về quy hoạch tổng thể: Quy hoạch hạ tầng; quy hoạch hạ tầng giao thông; quy hoạch đô thị; quy hoạch về nông nghiệp; quy hoạch về công nghiệp công nghệ cao; quy hoạch viễn thông; quy hoạch dịch vụ….để phát triển đồng bộ kinh tế – xã hội.

Còn theo ông Trịnh Văn Hải, Trưởng phòng Quy hoạch, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh thì, theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, huyện Quế Võ nằm trong khu vực nội thị gồm 5 đơn vị hành chính: Thành phố Bắc Ninh, thành phố Từ Sơn, huyện Quế Võ, huyện Tiên Du và huyện Yên Phong.

“Việc lập quy hoạch chung đô thị Quế Võ trên cơ sở định hướng của quy hoạch cấp trên, nền tảng về cơ sở hạ tầng của độ thị loại IV, tốc độ đô thị hóa để quy hoạch đảm bảo có dự báo, định hướng phát triển đồng bộ, bền vững và có tầm nhìn dài hạn. Việc giảm diện tích đất nông nghiệp không làm ảnh hưởng đến quy hoạch chung của huyện cũng như giá trị kinh tế vì việc phát triển, định hướng nông nghiệp công nghệ cao sẽ tạo hiệu suất kinh tế cao và giải quyết bài toán về thu nhập”, ông Trịnh Văn Hải nhấn mạnh.

Tổng giá trị sản xuất của huyện Quế Võ năm 2021 đạt 56.925 tỷ đồng

Năm 2021, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy Quế Võ, kinh tế trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế, lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 56.925 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 105% kế hoạch năm. Huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Tổng số tiêu chí nông thôn mới nâng cao toàn huyện đạt 283 tiêu chí, tăng 37 tiêu chí so với năm 2020. Trong năm 2021, huyện đã triển khai quyết liệt, chủ động, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Tiêu chuẩn của thị xã

Điều 6, Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tiêu chuẩn của thị xã gồm: Quy mô dân số từ 100.000 người trở lên; Diện tích tự nhiên từ 200 km2 trở lên; Đơn vị hành chính trực thuộc: Số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc có từ 10 đơn vị trở lên; Tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 50% trở lên; Đã được công nhân là đô thị loại III hoặc loại IV; hoặc khu vực dự kiến thành lập thị xã đã được phân loại đạt tiêu chí của đô thị loại III hoặc loại IV. Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế-xã hội đạt quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đọc thêm: Bắc Ninh sẽ có Khu đô thị liên hợp thể thao cấp vùng Thủ đô

Nguồn: https://thuonghieucongluan.com.vn/muc-tieu-thanh-lap-thi-xa-que-vo-bac-ninh-nhung-tien-de-quan-trong-a158823.html

Bán 2000m2 đất nghỉ dưỡng full nhà - bếp, 2 phòng ngủ, 2 VS ở Bắc Giang - chỉ cách TP. Bắc Ninh 40 phút

Bình luận