fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Tin Kinh tế » Thành tích kinh tế Bắc Ninh 2 tháng đầu năm 2023: Thu ngân sách tăng 18% so với cùng kỳ 2022, đạt gần 1/4 kế hoạch năm; thu hút FDI đạt 210,8 triệu USD

Thành tích kinh tế Bắc Ninh 2 tháng đầu năm 2023: Thu ngân sách tăng 18% so với cùng kỳ 2022, đạt gần 1/4 kế hoạch năm; thu hút FDI đạt 210,8 triệu USD

2 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước đạt gần 7.120 tỷ đồng, bằng 22,5% dự toán năm, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 210,8 triệu USD.

Có thể bạn quan tâm: Quy hoạch Bắc Ninh 2023 mới nhất

Trong đó thu nội địa hơn 5.890 tỷ đồng (chiếm hơn 82,7% tổng thu) bằng 24,7%, tăng 24,2%. Thu ngân sách từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài  tăng 100,5% so cùng kỳ năm trước.

Một số khoản thu nội địa có tỷ lệ thực hiện dự toán và tốc độ tăng cao so với cùng kỳ như: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng 34,8% và tăng 100,5%; thu thuế ngoài nhà nước bằng 23,1% và tăng 4%;…

Tuy nhiên, vẫn còn  một số khoản thu đạt thấp so dự toán và giảm so với cùng kỳ như: Thu tiền sử dụng đất, bằng 3,2% và giảm 77,4%; thu thuế bảo vệ môi trường, bằng 6,2% và giảm 68,2%.

Cùng thời điểm, tổng chi ngân sách địa phương ước đạt gần 2.200 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển ước 703,8 tỷ đồng; chi thường xuyên 1.400 tỷ đồng…

2 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 210,8 triệu USD, gồm: 29 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký 131,56 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 22 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 77,98 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 4 lượt với giá trị là 1,26 triệu USD.  Có 6 dự án bị thu hồi với tổng vốn đầu tư là 17,32 triệu USD.

Cụ thể, tại các KCN tập trung, Ban Quản lý các KCN cấp mới đăng ký cho 15 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 123,73 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 14 dự án, với số vốn điều chỉnh tăng là 65,62 triệu USD; thu hồi 3 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 11,8 triệu USD. Ngoài các KCN, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp mới đăng ký đầu tư cho 14 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 7,83 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 8 dự án với số vốn tăng là 12,36 triệu USD; thu hồi 3 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 5,52 triệu USD.

Nguồn: http://baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-kinh-te/-/details/20182/thu-ngan-sach-noi-ia-2-thang-au-nam-tang-24-2- & http://baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-kinh-te/-/details/20182/toan-tinh-thu-hut-fdi-at-210-8-trieu-usd

Bình luận