fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Công ty Thương mại - Đầu tư xây dựng Thành Lợi (TNHH)

Công ty Thương mại – Đầu tư xây dựng Thành Lợi (TNHH)

Lương Tài: Dự án xây dựng mở rộng Khu dân cư mới phía Tây Đạo Sử, tại thị trấn Thứa: Đã có doanh nghiệp trúng đấu giá

UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng mở rộng Khu dân cư mới phía Tây Đạo Sử, tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài cho Công ty Thương mại – Đầu tư xây dựng Thành Lợi (TNHH).