fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Quy hoạch chung xây dựng xã Lai Hạ, huyện Lương Tài: Đồ án điều chỉnh

Quy hoạch chung xây dựng xã Lai Hạ, huyện Lương Tài: Đồ án điều chỉnh

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Lai Hạ, huyện Lương Tài được phê duyệt bằng quyết định 1998/QĐ-UBND của UBND huyện Lương Tài năm 2021.

Vị trí, phạm vi ranh giới

Toàn bộ địa giới hành chính xã Lai Hạ huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh với diện tích 485,4 ha. Ranh giới cụ thể như sau:

Mục tiêu, chính chất quy hoạch

Điều chỉnh, cập nhật quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội… để phù hợp với tình hình phát triển KT-XH của địa phương, đáp ứng các tiêu chí về nông thôn mới, đồng thời phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài.

– Cụ thể hoá định hướng phát triển kinh tế – xã hội của huyện Lương Tài.

– Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị truyền thống của địa phương

– Làm cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Quy mô dân số

– Quy mô dân số hiện trạng: 4.107 người.

– Dự báo dân số đến năm 2025: 4.360 người

– Dự báo dân số đến năm 2030: 4.582 người

Bản vẽ hiện trạng xã Lai Hạ huyện Lương Tài

Bản vẽ hiện trạng xã Lai Hạ huyện Lương Tài
Bản vẽ hiện trạng xã Lai Hạ huyện Lương Tài

Bản vẽ định hướng phát triển không gian

(Đang cập nhật)

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất xã Lai Hạ huyện Lương Tài

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất xã Lai Hạ huyện Lương Tài
Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất xã Lai Hạ huyện Lương Tài

Bản vẽ Quy hoạch giao thông xã Lai Hạ huyện Lương Tài

Bản vẽ Quy hoạch giao thông xã Lai Hạ huyện Lương Tài
Bản vẽ Quy hoạch giao thông xã Lai Hạ huyện Lương Tài

Xem đầy đủ: Các bản quy hoạch chung xây dựng các xã của huyện Lương Tài

Nguồn: http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/9680/do-an-dieu-chinh-quy-hoach-chung-xay-dung-xa-lai-ha–huyen-luong-tai.aspx

Bình luận