fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Phê duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030

Phê duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030

Tại Quyết định số 1589/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Ninh quy hoạch 4 cảng cạn, đồng thời, nghiên cứu phát triển bổ sung một số cảng cạn tại các khu công nghiệp có quy mô lớn.

Cảng cạn Tân Cảng Quế Võ
Cảng cạn Tân Cảng Quế Võ

Theo quy hoạch 4 cảng cạn gồm: Cảng cạn Tiên Sơn (dự kiến địa điểm tại thành phố Từ Sơn với quy mô dự kiến khoảng 12ha), cảng cạn Quế Võ (dự kiến địa điểm tại thị xã Quế Võ, với quy mô dự kiến khoảng 25ha), cảng cạn Tân Chi (dự kiến địa điểm tại huyện Tiên Du, với quy mô dự kiến khoảng 16ha) và cảng cạn Yên Phong (dự kiến địa điểm tại huyện Yên Phong, với quy mô dự kiến khoảng 15ha).

Bên cạnh nhưng điều trên, tỉnh cũng nghiên cứu phát triển bổ sung một số cảng cạn tại các khu công nghiệp có quy mô lớn, kết nối thuận lợi với đường bộ, đường thủy nội địa, có thể tích hợp với các trung tâm logistics.

Việc đầu tư các dự án cảng cạn phải phù hợp với Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy hoạch, kế hoạch có liên quan. Tên, vị trí, quy mô và phạm vi ranh giới các cảng sẽ được xác định chính xác trong quá trình lập quy hoạch xây dựng và lập dự án đầu tư.

Trong đó, cảng cạn Tiên Sơn (có năng lực thông qua tới năm 2030 là 120.000 Teu/năm) kết nối với Quốc lộ 1A, cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; Cảng cạn Tân Chi (năng lực thông qua tới năm 2030 đạt 120.000-160.000 Teu/năm) kết nối với Quốc lộ 38, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và sông Đuống; Cảng cạn Quế Võ (năng lực thông qua đến năm 2030 đạt 150.000-250.000 Teu/năm) kết nối với Quốc lộ 18 và sông Đuống; Cảng cạn Yên Phong (năng lực thông qua đến năm 2030 đạt 100.000-150.000/Teu/năm) kết nối với Quốc lộ 18.

Bên cạnh đó, Bắc Ninh cũng định hướng quy hoạch các cảng cạn tiềm năng gồm: Cảng cạn Bắc Ninh 1 (thành phố Bắc Ninh), cảng cạn Đức Long (thị xã Quế Võ), cảng cạn Đông Phong (huyện Yên Phong), cảng cạn Bắc Ninh 2 (thành phố Bắc Ninh và huyện Tiên Du), cảng cạn Thuận Thành (thị xã Thuận Thành), cảng cạn Phong Khê (huyện Yên Phong), cảng cạn Châu Phong (thị xã Quế Võ) và cảng cạn Trung Kênh (huyện Lương Tài).

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/phe-duyet-quy-hoach-tinh-bac-ninh-thoi-ky-2021-2030.html

Bình luận