fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » cảng cạn Bắc Ninh 2

cảng cạn Bắc Ninh 2

Phê duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030

Phê duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030

Tại Quyết định số 1589/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Ninh quy hoạch 4 cảng cạn, đồng thời, nghiên cứu phát triển bổ sung một số cảng cạn tại các khu công nghiệp có quy mô lớn.