fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Tin Kinh tế » Quế Võ khởi sắc sau 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh

Quế Võ khởi sắc sau 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh

Từ một huyện có kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, kết cấu hạ tầng kỹ thuật yếu kém, công nghiệp hầu như chưa có gì, sau 25 năm tái lập tỉnh, huyện Quế Võ đã có những bước phát triển vượt bậc, bền vững.

Về Quế Võ những ngày này, đi trên những con đường nhựa phẳng lỳ, hai bên đường được trang trí cờ hoa rực rỡ, chúng tôi cảm nhận được niềm hân hoan trên mỗi khuôn mặt người dân nơi đây. Không vui sao được, khi từ một huyện có nền kinh tế ở điểm xuất phát thấp, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đúng đắn của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và sự cần cù, nỗ lực, tích cực lao động, sáng tạo của mỗi người dân, sau 25 năm, Đảng bộ và nhân dân Quế Võ đã làm nên nhiều dấu ấn, có những bước đột phá rất đáng tự hào.

Năm 1997, khi tỉnh nhà được tái lập, bên cạnh niềm phấn khởi trước vận hội mới, Quế Võ cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, kết cấu hạ tầng kỹ thuật yếu kém, công nghiệp hầu như chưa có gì,… Trong bối cảnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã phân tích, xác định rõ những tiềm năng, lợi thế, khó khăn, thách thức, từ đó, đề ra những mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm, cũng như những giải pháp tổ chức thực hiện trong từng thời kỳ, giai đoạn phát triển.

Trên cơ sở bám sát những quan điểm, chỉ đạo, định hướng của Trung ương và của tỉnh, trong mỗi nhiệm kỳ, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, đề án, trong đó, có nhiều nghị quyết, chương trình mang tính đột phá nhằm đẩy mạnh phát triển KT-XH, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển giáo dục, đào tạo, xây dựng nông thôn mới, phát triển các khu, cụm công nghiệp, phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ…

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nghị quyết gắn với xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, ngành, đơn vị tổ chức thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả đạt được; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã đổi mới mạnh mẽ phương thức, lề lối làm việc hướng mạnh về cơ sở; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của người dân về bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở trong dồn thửa, đổi ruộng, việc quản lý và xử lý vi phạm, tranh chấp đất đai để kịp thời tháo gỡ, không để phát sinh những vụ việc phức tạp, kéo dài… Nhờ triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh vào thực tế của địa phương, đến nay, kinh tế của huyện Quế Võ phát triển nhanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng bình quân từ 6% (giai đoạn 1997-2000) lên hơn 11,5% (giai đoạn 2015-2020).

Quế Võ bắc ninh đang trên hành trình hướng đến đô thị loại 3
Quế Võ đang trên hành trình hướng đến đô thị loại 3.

Trong nông nghiệp, huyện đã xây dựng được 2 thương hiệu là khoai tây Quế Võgạo tẻ thơm Quế Võ. Hình thành nhiều vùng sản xuất khoai tây hàng hóa, vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao, vùng sản xuất chuối, vùng nuôi cá siêu thâm canh trên sông Đuống, vùng rau an toàn tập trung, các mô hình sản xuất rau, quả công nghệ cao trong nhà màng, nhà kính,… góp phần đưa giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt gần 130 triệu đồng/ha. Năm 2018, Quế Võ được công nhận huyện Nông thôn mới và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Xác định công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản là lĩnh vực rất quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, BCH Đảng bộ huyện các khóa đã ban hành các nghị quyết về thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển đô thị. Từ những chủ trương lớn, huyện Quế Võ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương tích cực khai thác tiềm năng, lợi thế; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, giảm thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để mở rộng thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển. Trên địa bàn huyện hiện có 4 khu công nghiệp lớn: Quế Võ 1, Quế Võ 2, Quế Võ 3, An Việt – Quế Võ 6 và cụm công nghiệp Châu Phong – Đức Long… giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 70.000 lao động. Năm 2021, giá  trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 50.000 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 11% so cùng kỳ năm 2020. Hiện nay, trong cơ cấu kinh tế của huyện, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng chiếm 90%, nông – lâm nghiệp – thuỷ sản: 3,1%, dịch vụ: 6,9%.

Công tác quy hoạch đô thị cũng được quan tâm và phát triển, Quế Võ tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục rà soát, bổ sung các tiêu chí còn thiếu đối với huyện trở thành thị xã theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đưa các xã Hán Quảng, Chi Lăng, Yên Giả, Mộ Đạo, Đào Viên bổ sung xây dựng trở thành phường của thị xã Quế Võ. Đẩy nhanh tiến độ lập Đề án thành lập thị xã Quế Võ đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Đọc thêm: Thành lập thị xã Quế Võ với 11 phường – Bắc Ninh tăng tốc đô thị hóa

Song song với phát triển kinh tế, huyện chú trọng lĩnh vực văn hoá xã hội. Hệ thống trường, lớp ở các cấp học được sắp xếp bố trí hợp lý, chất lượng dạy học được nâng cao. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm và có nhiều tiến bộ. Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được đầu tư xây dựng cả về đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh được củng cố, diện mạo nông thôn đổi mới, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên.

Đồng chí Lê Hồng Phúc, Bí thư Huyện ủy cho biết: Sự khởi sắc của Quế Võ hôm nay là hành trình của sự đồng lòng, là thành quả của cả một quá trình phấn đấu của Đảng bộ và chính quyền, nhân dân địa phương trong huyện. Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, huyện tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng huyện trở thành thị xã; tạo điều kiện tốt nhất để thu hút các doanh nghiêp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, chủ lực của địa phương. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trong lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục. Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành để đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện bình thường mới. Dẫu còn những thách thức, nhưng với truyền thống đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, tin tưởng rằng, mọi khó khăn, thử thách sẽ vượt qua, tiếp tục giành nhiều thành tựu quan trọng, đưa Quế Võ phát triển nhanh và bền vững.

Nguồn: http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-bac-ninh-quyet-tam-phong-chong-dich-covid-19/-/details/20182/khoi-sac-que-vo

Bình luận