fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Tin Kinh tế » Giá trị sản xuất công nghiệp Quế Võ ước tăng 10,4% năm 2022

Giá trị sản xuất công nghiệp Quế Võ ước tăng 10,4% năm 2022

Năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Quế Võ – Bắc Ninh ước đạt 55.428 tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm 2021, vượt 2,7% kế hoạch.

Đến nay Quế Võ có 4 KCN với tổng diện tích 1.500 ha, thu hút hàng trăm doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh. Trong đó KCN Quế Võ 1 mở rộng quy mô 618 ha, KCN Quế Võ 2 quy mô 269,48 ha đang đầu tư hạ tầng, đã thu hút 30 doanh nghiệp hoạt động; KCN Quế Võ 3 quy mô 530 ha đang đầu tư hạ tầng, có hơn 10 doanh nghiệp hoạt động; KCN An Việt Quế Võ 6 quy mô 78,6 ha đang lập quy hoạch chi tiết. Ngoài các KCN tập trung, Quế Võ có 2 cụm công nghiệp là Cụm Châu Phong – Đức Long diện tích trên 50 ha, Cụm công nghiệp hỗ trợ Cách Bi diện tích 72 ha. Sự phát triển mở rộng của các khu, cụm công nghiệp tạo động lực thúc đẩy sự phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ của huyện.

Thời gian tới, huyện Quế Võ tiếp tục đẩy mạnh phát triển đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; bảo tồn, duy trì và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; triển khai thực hiện đề án bảo tồn và phát triển làng nghề gốm Phù Lãng thành điểm du lịch làng nghề, du lịch trải nghiệm; khuyến khích các hộ gia đình, tư nhân, HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đa dạng đáp ứng nhu cầu tại chỗ và xây dựng các thương hiệu sản phẩm làng nghề, từng bước tham gia xuất khẩu. Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ chiếm 97%.

Nguồn: http://baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-kinh-te/-/details/20182/gia-tri-san-xuat-cong-nghiep-que-vo-tang-10-4-

Bình luận