fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Tin Dự án Bất động sản » Bắc Ninh kiểm tra, nghiệm thu chất lượng 124 công trình, hạng mục công trình: 28 tổ chức vi phạm

Bắc Ninh kiểm tra, nghiệm thu chất lượng 124 công trình, hạng mục công trình: 28 tổ chức vi phạm

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh kiểm tra chất lượng, công tác nghiệm thu 124 công trình, hạng mục công trình và xử phạt vi phạm hành chính đối với 28 tổ chức.

Trong đó, Sở Xây dựng kiểm tra chất lượng, nghiệm thu 35 công trình, UBND cấp huyện đã kiểm tra 89 công trình. Đơn vị chuyên ngành kiểm tra, rà soát vi phạm trật tự xây dựng 3 công trình hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngành chức năng tăng cường  đôn đốc các chủ đầu tư  hoàn thiện thủ tục kiểm tra nghiệm thu trước khi đưa công trình nhà cao tầng vào sử dụng.

Thông qua kiểm tra, các cơ quan chuyên môn phát hiện một số công trình còn tồn tại về chất lượng công trình, trật tự xây dựng; xử phạt vi phạm hành chính đối với 28 tổ chức với tổng số tiền vi phạm là 1,174 tỷ đồng.

Thời gian tới, Sở Xây dựng tăng cường hướng dẫn các địa phương, chủ đầu tư một số nội dung quy định về trật tự xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; hoàn thiện thủ tục kiểm tra nghiệm thu trước khi đưa công trình vào sử dụng theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra  kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nguồn: http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-giao-thong-xay-dung/-/details/20182/kiem-tra-nghiem-thu-chat-luong-124-cong-trinh-hang-muc-cong-trinh

Bình luận