fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Tin Kinh tế » Bắc Ninh: Khơi thông điểm nghẽn trong phát triển kinh tế

Bắc Ninh: Khơi thông điểm nghẽn trong phát triển kinh tế

Năm 2022, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế của Bắc Ninh từng bước vượt qua thách thức, trong gian khó vẫn đạt kết quả ấn tượng, với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,39%.

Cùng với những điểm sáng tích cực, nhìn lại quá trình phát triển cho thấy, bức tranh kinh tế năm 2022 của Bắc Ninh vẫn còn những điểm nghẽn chưa được khơi thông. Đó là thu tiền sử dụng đất, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; công tác thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, thi công một số dự án còn chậm; năng lực công nghệ nội sinh, năng lực của doanh nghiệp bản địa chưa cao. Mức độ phụ thuộc của nền kinh tế tỉnh vào khu vực FDI cao, mức độ lan tỏa và năng lực hấp thu công nghệ, sức khỏe thực chất của cộng đồng doanh nghiệp chưa tốt…

Cụ thể, thu nội địa đạt 97,9% dự toán, trong đó thu tiền sử dụng đất giảm 62,5% so với dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 59% kế hoạch, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 59/70 nghìn tỷ đồng. Thu hút FDI giảm 44,3% về vốn; thu nhập bình quân đầu người đạt 65,3 triệu đồng (kế hoạch 77,1 triệu đồng); tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 99,6% kế hoạch… Tất cả những điểm nghẽn này ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế toàn diện của toàn tỉnh.

Nâng cao “nội lực” của doanh nghiệp địa phương thông qua kết nối và trở thành nhà cung ứng cho doanh nghiệp FDI.

Năm 2023 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Đây là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhằm tạo động lực phát triển cho những năm 2024-2025. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế tăng 6,5%- 7,0%/năm cần tập trung mọi nguồn lực khơi thông những điểm nghẽn được nhận diện trong năm 2022. Trong đó chú trọng đến các giải pháp trọng tâm, đó là thực hiện thực chất, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất các nhân tố tổng hợp, phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Nâng cao công tác thu thập, cập nhật thông tin làm cơ sở để xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch. Tập trung hoàn thành Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh và Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045 làm cơ sở lập Quy hoạch phân khu, chi tiết, tạo không gian, dư địa thu hút đầu tư phát triển. Giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp đặc biệt là trong hoạt động xuất, nhập khẩu. Đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp bằng cách xây dựng chính sách ưu đãi về thuế, hỗ trợ về mặt bằng, đất đai, đầu vào, tiêu thụ sản phẩm, quảng bá thương hiệu, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số,…

Các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng tăng cường các hoạt động để các doanh nghiệp hỗ trợ, chia sẻ những bài học về thị trường, kinh doanh, về tăng cường “nội lực” của doanh nghiệp  địa phương. Đổi mới phương thức, đa dạng hình thức xúc tiến đầu tư, chú trọng hoạt động xúc tiến đầu tư “tại chỗ”; tăng cường trao đổi, hợp tác giữa các địa phương trong tỉnh Bắc Ninh và chính quyền địa phương các nước, nhằm thu hút nguồn lực đầu tư mới và đón đầu xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư. Tập trung hoàn thành các dự án hạ tầng các KCN, khu đô thị, khu thương mại lớn nhằm tạo dư địa phát triển và thu hút đầu tư nước ngoài. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phấn đấu đạt 100% năm 2023. Thực hiện quyết toán các dự án, xác định, bổ sung các nhiệm vụ chi, danh mục các dự án để thực hiện trong những năm 2023, 2024, 2025. Rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ các dự án đất. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, tiến hành rà soát các dự án sử dụng đất quá thời hạn để có biện pháp giải quyết các dự án giao đất dân cư dịch vụ cho người dân.

Cùng với đó, chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển toàn diện, bền vững, đồng bộ và hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa. Phát triển nhân lực có trình độ, kỹ năng nghề cao gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh trong tình hình mới.

Nguồn: http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-kinh-te/-/details/20182/khoi-thong-iem-nghen-trong-phat-trien-kinh-te

Bán 2000m2 đất nghỉ dưỡng full nhà - bếp, 2 phòng ngủ, 2 VS ở Bắc Giang - chỉ cách TP. Bắc Ninh 40 phút

Bình luận