fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Tiên Du: Thẩm định 8 đồ án quy hoạch, tăng 5 đồ án so cùng kỳ

Tiên Du: Thẩm định 8 đồ án quy hoạch, tăng 5 đồ án so cùng kỳ

Thời gian qua huyện Tiên Du chủ động phối hợp với Sở Xây dựng và chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch. Trọng tâm là việc lập báo cáo, đánh giá về hoạt động quy hoạch xây dựng để tham mưu công tác điều chỉnh quy hoạch bảo đảm sự phù hợp, thống nhất với Đồ án điều chỉnh quy hoạch vùng tỉnh; Đồ án quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Đọc thêm: Phấn đấu đưa huyện Tiên Du trở thành Thị xã

thị trấn lim tiên du bắc ninh

Khu vực Lim mở rộng được quy hoạch làm tiền đề phát triển đô thị lõi của Tiên Du.

Các đơn vị chức năng hoàn thành 8 hồ sơ thẩm định quy hoạch, tăng 5 đồ án so cùng kỳ năm 2019. Trong đó, đang thẩm định, phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Bắc Biên, thôn Lương (Tri Phương); điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới xã Hiên Vân theo định hướng lên phường. Thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt xong 5 đồ án: Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng cải tạo cảnh quan ao hồ và khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại thôn Chè (Liên Bão); nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án khu nhà ở đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng Nông thôn mới xã Việt Đoàn; đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp Tân Chi; nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại thôn Chi Hồ và thôn Chi Trung (Tân Chi); đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu nhà ở đấu giá QSD đất tại thôn Dương Húc (Đại Đồng). Hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt dự toán, Sở Xây dựng thẩm định phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu đô thị Tiên Du (đô thị Lim mở rộng).

Ngoài ra, địa phương phối hợp với Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh thực hiện các đồ án quy hoạch: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị, du lịch, sinh thái văn hóa nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại huyện Tiên Du và Thị xã Từ Sơn; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị du lịch, sinh thái thông minh Phật Tích; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đại Đồng – Tri Phương; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xây dựng KCN Nam Sơn – Hạp Lĩnh.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND về tăng cường triển khai thực hiện công tác quy hoạch phát triển đô thị; tập trung phối hợp xây dựng, hoàn thiện đề án nâng cấp đô thị và triển khai các dự án dân cư dịch vụ.

Đọc thêm: Bắc Ninh xin phê duyệt dự án bất động sản trị giá 126.000 tỷ đồng ở Từ Sơn & Tiên Du

Nguồn: http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-giao-thong-xay-dung/-/details/20182/tien-du-tham-inh-8-o-an-quy-hoach-tang-5-o-an-so-cung-ky

Bình luận