fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Hồ mở rộng (đô thị Thuận Thành) là đô thị loại IV

Thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Hồ mở rộng (đô thị Thuận Thành) là đô thị loại IV

Ngày 17- 7, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ Hai mươi, HĐND tỉnh khoá XVIII hoàn thành chương trình làm việc.

Đọc thêm: Thuận Thành lên Thị xã bao giờ?

Với sự thống nhất cao, HĐND biểu quyết thông qua Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, HĐND cơ bản nhất trí với Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm. Trên cơ sở kết quả kinh tế – xã hội đạt được của 6 tháng đầu năm và dự báo cho những tháng còn lại, HĐND quyết nghị 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội cả năm 2020.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp

Kỳ họp này đã thông qua nhiều Nghị quyết, đề án, chủ trương quan trọng về kinh tế – xã hội của tỉnh, trong đó có một số nội dung liên quan đến thị trường nhà đất như:

  • Thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất trồng rừng; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2020 trên địa bàn tỉnh;
  • Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 17-04-2018 và Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 18-7-2018 của HĐND tỉnh;
  • Thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Hồ mở rộng (đô thị Thuận Thành), tỉnh Bắc Ninh là đô thị loại IV;
  • Đặt tên đường trên địa bàn huyện Thuận Thành năm 2020;
  • Bổ sung danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở phía Tây thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành (giai đoạn 2);
  • Quy định một số chính sách về hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
  • Ban hành chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh;
  • Ban hành chính sách về hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2022

Đọc tin chi tiết tại http://www.baobacninh.com.vn/chi-tiet-chinh-tri/-/details/20182/ky-hop-thu-hai-muoi-h-nd-tinh-khoa-xviii-thong-qua-19-nghi-quyet

0/5 (0 Reviews)

Bình luận