fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Tập trung lập, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị tỉnh Bắc Ninh đến 2035: Hoàn thành đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Yên Phong

Tập trung lập, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị tỉnh Bắc Ninh đến 2035: Hoàn thành đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Yên Phong

Để đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại I, hướng tới mục tiêu phát triển thành thành phố trực thuộc T.Ư, Sở Xây dựng Bắc Ninh chủ động phối hợp với các ngành, địa phương triển khai công tác quy hoạch và phát triển đô thị toàn tỉnh.

Thị trấn Chờ Yên Phong Bắc Ninh
Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh. Hình minh họa

Đến nay, các đơn vị hoàn thành lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Yên Phong; tích cực triển khai các đồ án quy hoạch phân khu (Khu vực Đào Viên – Cách Bi; Phù Lãng – Châu Phong;  Tam Sơn – Tương Giang;  Hồ – An Bình-Trạm Lộ – Gia Đông – Ninh Xá – Song Hồ;  Khu đô thị Tiên Du…); lập các đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị, khu nhà ở quy mô lớn. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới tại các địa phương gắn với quy hoạch phát triển đô thị tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.

Ngành thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ 66 đồ án quy hoạch; giới thiệu khảo sát địa điểm  và cung cấp thông tin quy hoạch, chứng chỉ quy hoạch, thỏa thuận quy hoạch cho 151 dự án. Rà soát, hoàn thiện Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương. Phối hợp với UBND thị xã Từ Sơn hoàn thành việc nâng cấp 5 xã còn lại lên phường nâng tỷ lệ đô thị hoá toàn tỉnh khoảng 38%; tham gia ý kiến về Đề án thành lập thành phố Từ Sơn, hướng dẫn lập đề án thành lập thị xã Thuận Thành, thị trấn Nhân Thắng.

Hiện nay, toàn ngành đang tập trung lập, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị tỉnh Bắc Ninh đến 2035, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phố Mới và phụ cận, huyện Quế Võ đến năm 2040 và quy hoạch chung đô thị Tiên Du đến năm 2035.  Đồng thời, rà soát tổng thể các đồ án quy hoạch để tham mưu UBND tỉnh triển khai quy hoạch xây dựng  trên cơ sở lộ trình nâng cấp các đô thị của tỉnh theo Quyết định số 241 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021- 2030.

Nguồn: http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-giao-thong-xay-dung/-/details/20182/tap-trung-lap-ieu-chinh-quy-hoach-chung-o-thi-tinh-bac-ninh-en-2035

Bình luận