fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » tiềm năng du lịch Gia Bình

tiềm năng du lịch Gia Bình

Bắc Ninh: Phát huy tiềm năng du lịch huyện Gia Bình

Với giá trị về cảnh quan thiên nhiên, di sản, làng nghề…, huyện Gia Bình – Bắc Ninh có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tâm linh. Tuy nhiên, để “đánh thức” tiềm năng này, cần sự đầu tư đúng hướng, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm.

Bắc Ninh: Có sông Lục Đầu, núi Thiên Thai; lại là quê hương Trạng nguyên khai khoa Lê Văn Thịnh, cha đẻ nỏ thần Cao Lỗ Vương… huyện Gia Bình khai mở tiềm năng du lịch

Huyện Gia Bình – Bắc Ninh xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng thương hiệu du lịch Gia Bình là du lịch sinh thái, tâm linh.