fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Quế Võ thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng

Quế Võ thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng

Do thực hiện tốt công tác quy hoạch, huyện Quế Võ có những bước phát triển mạnh mẽ về đô thị, xây dựng hạ tầng. Qua đó, góp phần không nhỏ đưa đô thị Quế Võ đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm nền tảng quan trọng để huyện phát triển lên thành thị xã trong năm 2022.

xã việt hùng quế võ bắc ninh
Khu nhà ở được quy hoạch, đầu tư xây dựng tại xã Việt Hùng góp phần nâng cao tỷ lệ đô thị hóa của đô thị Quế Võ.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, trong giai đoạn 2010 – 2021, UBND huyện Quế Võ phê duyệt 72 đồ án quy hoạch, bao gồm: QH chung xây dựng Nông thôn mới, QH chi tiết trung tâm xã (20/20 xã), QH chi tiết khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và các dự án dân cư dịch vụ trên địa bàn các xã: Phương Liễu, Phượng Mao, Việt Hùng, thị trấn Phố Mới… Không chỉ làm tốt công tác quy hoạch, hoạt động quản lý quy hoạch, giới thiệu địa điểm cũng được địa phương quan tâm và đạt nhiều kết quả. Bình quân mỗi năm, ngành chức năng của huyện giới thiệu địa điểm cho hàng chục doanh nghiệp, đơn vị để nghiên cứu, xây dựng: Trụ sở, trung tâm thương mại, nhà văn hóa – sân thể thao, trường học…

Việc tổ chức thực hiện QH như cắm mốc chỉ giới QH; công bố, công khai quy hoạch đến cộng đồng dân cư được thực hiện bài bản. Khi thực hiện công khai QH, ngành chức năng phối hợp với địa phương làm đúng quy trình: Tổ chức họp tại UBND xã, thông báo đồ án QH; thông báo đến các hộ dân trên đài phát thanh; treo biển QH tại địa điểm triển khai dự án…

Trên cơ sở công tác QH, huyện tích cực thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị. Sau nhiều năm phấn đấu, đến tháng 7 – 2020 đô thị Phố Mới mở rộng được công nhận là đô thị loại IV. Bên cạnh những khu đô thị, khu dân cư tập trung hiện hữu, huyện Quế Võ đã và đang hình thành các đô thị mới khang trang, đồng bộ về hạ tầng: Tây Hồ, Phượng Mao, Việt Hùng… Các khu thương mại, dịch vụ; mô hình chợ an toàn thực phẩm được hình thành, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân. Hệ thống hạ tầng các xã được củng cố, nâng cao trở thành bước đệm vững chắc để một số địa phương phát triển lên phường. Ông Đặng Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trong khi chờ các cấp phê duyệt đề án Quế Võ phát triển lên thị xã, huyện tiếp tục hoàn thiện các đồ án QH, hệ thống cơ sở hạ tầng, mở rộng hệ thống giao thông theo hướng đô thị loại I. Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn và dài hạn, nhất là các công trình phúc lợi công cộng để người dân được thụ hưởng những thành quả trong phát triển kinh tế – xã hội.

Hiện nay UBND huyện lập xong đồ án điều chỉnh QH chung đô thị Phố Mới và phụ cận (Đô thị Quế Võ) đến năm 2040, được Bộ Xây dựng cho ý kiến vào đầu năm 2022 và đang trình tỉnh xem xét, phê duyệt. Theo đó, những nội dung điều chỉnh QH tập trung vào: Mở rộng phạm vi QH ra toàn bộ ranh giới hành chính của huyện với tổng diện tích tự nhiên khoảng 15.511ha (thêm 3 xã Chi Lăng, Hán Quảng, Yên Giả). Khu vực nội thị gồm 11 đơn vị hành chính cấp xã, tổng diện tích khoảng 7.150 ha, gồm: Thị trấn Phố Mới và các xã Bằng An, Cách Bi, Phượng Mao, Phương Liễu, Đại Xuân, Việt Hùng, Bồng Lai, Phù Lương, Quế Tân và Nhân Hòa. Khu vực ngoại thị gồm 9 xã còn lại, tổng diện tích khoảng 8.335ha, gồm: Việt Thống, Phù Lãng, Mộ Đạo, Ngọc Xá, Đào Viên, Đức Long, Châu Phong, Chi Lăng, Hán Quảng, Yên Giả.

Về mục tiêu, Quy hoạch đô thị Phố Mới và phụ cận đáp ứng các tiêu chuẩn của thị xã và quận theo quy định của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, bổ sung tính chất là đô thị phát triển công nghiệp, dịch vụ của tỉnh và điều chỉnh thời hạn QH đến năm 2040… Đây là tiền đề quan trọng để khai thác tiềm năng, động lực phát triển, hướng phát triển, mở rộng đô thị Quế Võ. Từ đó, bố trí hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị trong nội thị và khu vực ngoại thị, đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Mặc dù đạt nhiều kết quả nhưng trong hoạt động QH vẫn còn một số khó khăn: Chồng chéo giữa QH xây dựng với QH, kế hoạch sử dụng đất; thiếu kinh phí cho công tác lập QH, cắm mốc giới ngoài thực địa; việc thực hiện một số dự án theo QH còn chậm… Để khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả công tác QH, đầu tư xây dựng, huyện kiến nghị tỉnh xây dựng và ban hành quy định, hướng dẫn cụ thể việc tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí tài trợ phục vụ công tác lập QH. Sớm đầu tư thực hiện các dự án quan trọng như: TL 285B, cầu Chì, QL18 B, nhà máy xử lý nước thải… để thu hút các doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư các dự án, tạo động lực phát triển mới cho địa phương.

Đọc thêm:

Nguồn: http://baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-cong-nghiep/-/details/20182/que-vo-thuc-hien-hieu-qua-cong-tac-quy-hoach-xay-dung

Bình luận