fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt bằng quyết định 69/QĐ-UBND ngày 03/3/2020.

vị trí huyện lương tài bắc ninh
Vị trí của huyện Lương Tài trên bản đồ tỉnh Bắc Ninh. Nhìn đây ta thấy huyện Lương Tài là huyện cực nam của Bắc Ninh

Phạm vi, quy mô và thời hạn lập quy hoạch

Vị trí và phạm vi lập quy hoạch

Toàn bộ ranh giới hành chính huyện Lương Tài, với 14 đơn vị hành chính gồm 1 thị trấn và 13 xã, được giới hạn như sau: Phía đông giáp tỉnh Hải Dương; phía tây giáp huyện Thuận Thành; phía bắc giáp huyện Gia Bình và phía nam giáp huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Quy mô quy hoạch

– Diện tích tự nhiên khoảng 105,9 km2.

– Quy mô dân số: Hiện trạng đầu năm 2019 khoảng 104.469 người; đến hết năm 2025 khoảng 112.110 người; đến hết năm 2035 khoảng 128.250 người.

c) Thời hạn lập quy hoạch: Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2025, giai đoạn dài hạn đến năm 2035, tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050.

Mục tiêu quy hoạch

– Cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh, định hướng phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Ninh và huyện Lương Tài.

– Xác định, phân vùng phát triển hệ thống đô thị, khu vực nông thôn, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn toàn huyện.

– Thúc đẩy phát triển kinh tế, phát huy tiềm năng, lợi thế và nguồn lực của huyện, khai thác có hiệu quả mối quan hệ vùng, thế mạnh về đất đai nông nghiệp, nguồn lao động, nâng cao chất lượng sống cho người dân và bảo vệ môi trường.

– Làm cơ sở để triển khai các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, xác định các dự án ưu tiên đầu tư, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, phát triển đô thị, phát triển nông thôn; quản lý đô thị và các khu vực dân cư nông thôn, khu vực phát triển công nghiệp, du lịch, ….và hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đảm bảo sự phát triển bền vững.

– Là huyện nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Bắc Ninh và cả nước.

Tính chất quy hoạch

– Là vùng phát triển kinh tế nông nghiệp (ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm), dịch vụ thương mại, phát triển công nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương.

– Là đầu mối giao lưu kinh tế, văn hóa với tỉnh Hải Dương, có vị trí quan trọng về mặt an ninh quốc phòng. 

Bản vẽ hiện trạng huyện Lương Tài – Bắc Ninh

Bản vẽ hiện trạng huyện Lương Tài - Bắc Ninh
Bản vẽ hiện trạng huyện Lương Tài – Bắc Ninh (click vào hình để phóng lớn)

Bản vẽ định hướng phát triển không gian huyện Lương Tài – Bắc Ninh

Bản vẽ định hướng phát triển không gian huyện Lương Tài - Bắc Ninh
Bản vẽ định hướng phát triển không gian huyện Lương Tài – Bắc Ninh (click vào hình để phóng lớn)

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất huyện Lương Tài – Bắc Ninh

bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Lương Tài đã được UNBD tỉnh Bắc Ninh ký phê duyệt 07/2021.
bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Lương Tài đã được UNBD tỉnh Bắc Ninh ký phê duyệt 07/2021.

Xem ảnh lớn & download miễn phí -> Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lương Tài đến năm 2030

Bản vẽ Quy hoạch giao thông huyện Lương Tài – Bắc Ninh

Bản vẽ Quy hoạch giao thông huyện Lương Tài - Bắc Ninh
Bản vẽ Quy hoạch giao thông huyện Lương Tài – Bắc Ninh (click vào hình để phóng lớn)

Đọc nguyên văn quyết định 69/QĐ-UBND tại đây

Đọc thêm:

Nguồn: http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/9660/do-an-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-luong-tai-den-nam-2035–tam-nhin-den-nam-2050.aspx

Bình luận