fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (đã phê duyệt)

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (đã phê duyệt)

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt ngày 9/10/2013.

cot dong ho bac ninh
TP. Bắc Ninh (hình minh họa)

Mục tiêu tổng quát của quy hoạch Bắc Ninh

Theo quyết định, quy hoạch nhằm xây dựng Bắc Ninh trở thành tỉnh phát triển bền vững, hài hòa giữa khu đô thị và nông thôn, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trong đó đô thị lõi Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại I;

Đưa Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về hạ tầng kỹ thuật để tiến tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của thế kỷ 21.

Mục tiêu cụ thể

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2011 – 2030 đạt khoảng 10,5%, trong đó giai đoạn đến 2015 là 13%/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2011 – 2030 chiếm 33 – 35% GDP.

GDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt khoảng 146,2 triệu đồng và định hướng đến 2030 là 346,7 triệu đồng.

Định hướng phát triển ngành, lĩnh vực ở Bắc Ninh

Phát triển công nghiệp bền vững với tốc độ nhanh làm động lực phát triển kinh tế của tỉnh; phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 – 2020 là 11,9% và giai đoạn 2021 – 2030 là 6,8%.

Phát triển dịch vụ, du lịch giai đoạn 2016 – 2020 tăng trưởng khoảng 12,8% và giai đoan 2021 – 2020 đạt 13,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đến năm 2020 đạt 90.000 tỷ đồng; tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016 – 2020 là 14,8%/năm.

Về nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, tăng giá trị kinh tế trên mỗi đơn vị diện tích đất, xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Ổn định diện tích rừng và đất lâm nghiệp khoảng 625 ha với kết cấu rừng bền vững, nhiều tầng tán.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực xã hội, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; kết hợp phát triển kinh tê – xã hội với quốc phòng an ninh cũng được Quyết định đề cập và đưa ra mục tiêu trong quy hoạch, kế hoạch và từng chương trình phát triển trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Phương hướng tổ chức không gian phát triển tỉnh Bắc Ninh

Tổ chức không gian lãnh thổ thành hai vùng để phát triển, đó là Khu vực Bắc sông Đuống và Khu vực Nam sông Đuống. Hệ thống phân bố dân cư thống nhất trên cơ sở mô hình phát triển “Chùm đô thị hướng tâm, nhất thể hóa đô thị nông thôn” gồm một đô thị lõi trung tâm Bắc Ninh, ba đô thị vệ tinh cùng hai vùng dân cư nông thôn đảm bảo cho người dân sống ở các điểm dân cư nông thôn được hưởng dụng các tiện ích công cộng có chất lượng cuộc sống gần với đô thị.

Đọc thêm: Bao giờ huyện Thuận Thành lên Thị xã? / Bao giờ Yên Phong lên Thị xã?

Nguồn: https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-tinh-bac-ninh-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030-43202242320475407.htm

Bán 2000m2 đất nghỉ dưỡng full nhà - bếp, 2 phòng ngủ, 2 VS ở Bắc Giang - chỉ cách TP. Bắc Ninh 40 phút

Bình luận