fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị Lim mở rộng

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị Lim mở rộng

UBND tỉnh vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu (QHPK) đô thị Lim mở rộng. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cấp đô thị Lim (huyện Tiên Du) đạt tiêu chí đô thị loại IV theo Nghị quyết 1210 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thị trấn Lim được quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại.

Vị trí quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Lim và 3 xã: Phú Lâm, Nội Duệ và Liên Bão với diện tích lập quy hoạch khoảng 2.787,74 ha; dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 100.000 người.

Mục tiêu của đồ án nhằm rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung và quy hoạch phần diện tích còn lại thuộc các xã: Nội Duệ, Liên Bão và thị trấn Lim để quy hoạch Đô thị Tiên Du đáp ứng tiêu chuẩn loại IV, làm cơ sở nâng cấp đô thị, lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng, thu hút đầu tư, triển khai các dự án đầu tư xây dựng, quản lý phát triển đô thị.

Về tính chất, đây là Trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế của huyện Tiên Du; trung tâm thương mại, văn hóa, y tế, đào tạo nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, du lịch, vui chơi giải trí, hướng tới đô thị thông minh, đô thị xanh. Trên cơ sở các đồ án QHPK được duyệt, phân khu Đô thị Tiên Du được chia thành các tiểu khu mang tính độc lập tương đối, mỗi tiểu khu được quy hoạch đầy đủ thành phần chức năng của một khu đô thị.

Về nguyên tắc quy hoạch sử dụng đất, cần rà soát chức năng sử dụng đất, kèm theo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể cho từng lô đất, đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành. Bổ sung các công trình văn hóa, thể thao, bãi đỗ xe, cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật của từng khu dân cư. Rà soát, xác định cơ cấu, chỉ tiêu sử dụng đất hợp lý, phù hợp với, quy hoạch thị trấn Lim và 3 xã: Phú Lâm, Nội Duệ và Liên Bão, đảm bảo các tiêu chuẩn là phường, đô thị Tiên Du đạt tiêu chí đô thị loại IV.

UBND huyện Tiên Du là đơn vị được giao tổ chức lập và trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch.

Nguồn: http://www.baobacninh.com.vn/vi/web/bbn/chi-tiet-giao-thong-xay-dung/-/details/20182/phe-duyet-nhiem-vu-quy-hoach-phan-khu-o-thi-lim-mo-rong

Bình luận