fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 03/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 69/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Đọc thêm: HĐND huyện Lương Tài thông qua Quy hoạch vùng huyện đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Theo đó, phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 như sau:

1. Phạm vi, quy mô và thời hạn lập quy hoạch

a) Vị trí và phạm vi lập quy hoạch: Toàn bộ ranh giới hành chính huyện Lương Tài, với 14 đơn vị hành chính gồm 1 thị trấn và 13 xã, được giới hạn như sau: Phía đông giáp tỉnh Hải Dương; phía tây giáp huyện Thuận Thành; phía bắc giáp huyện Gia Bình và phía nam giáp huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

b) Quy mô quy hoạch:

– Diện tích tự nhiên khoảng 105,9 km2.

– Quy mô dân số: Hiện trạng đầu năm 2019 khoảng 104.469 người; đến hết năm 2025 khoảng 112.110 người; đến hết năm 2035 khoảng 128.250 người

c) Thời hạn lập quy hoạch: Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2025, giai đoạn dài hạn đến năm 2035, tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050.

2. Mục tiêu quy hoạch

– Cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh, định hướng phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Ninh và huyện Lương Tài.

– Xác định, phân vùng phát triển hệ thống đô thị, khu vực nông thôn, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn toàn huyện.

– Thúc đẩy phát triển kinh tế, phát huy tiềm năng, lợi thế và nguồn lực của huyện, khai thác có hiệu quả mối quan hệ vùng, thế mạnh về đất đai nông nghiệp, nguồn lao động, nâng cao chất lượng sống cho người dân và bảo vệ môi trường.

– Làm cơ sở để triển khai các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, xác định các dự án ưu tiên đầu tư, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, phát triển đô thị, phát triển nông thôn; quản lý đô thị và các khu vực dân cư nông thôn, khu vực phát triển công nghiệp, du lịch,…. và hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đảm bảo sự phát triển bền vững.

– Là huyện nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Bắc Ninh và cả nước.

quy hoạc huyện Lương Tài

Định hướng phát triển không gian vùng huyện Lương Tài đến 2035. Hình chụp màn hình Quyết định số 69/QĐ-UBND

Xem chi tiết tại đây

Đọc thêm: Thông tin về đô thị Lâm Thao: Khu dân cư Thị tứ Sen, Lương Tài, Bắc Ninh

Nguồn: http://bacninh.gov.vn/news/-/details/20182/phe-duyet-o-an-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-luong-tai-en-nam-2035-tam-nhin-en-nam-2050

0/5 (0 Reviews)

Bình luận